Mathematics III MAT III-5-MP
Subject Mathematics III (MAT III)
Guarantee doc. RNDr. Jaromír Kuben, CSc.
Department Department of Mathematics and Physics
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Kropáč, J., Kuben, J. Skalární a vektorové pole, křivkový a plošný integrál. 1. vyd. Skriptum. Brno: Vojenská
Kropáč, J. Úvod do počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. Skriptum 2. vydání. Brno: Vojenská
Lešovský, V. Statistické tabulky. Skriptum. 1. vydání. Brno: Univerzita obrany, 2012. 12 s. Dostupné v knihovně

Doporučená:
Nagy, J., Nováková, E., Vacek, M. Vektorová analýza. 1. vydání. Praha: SNTL, 1984. 144 s. Dostupné v knihovně
Likeš, J., Machek, J. Počet pravděpodobnosti. 1. vydání. Praha: SNTL, 1981. 160 s. Dostupné v knihovně UO pod
Likeš, J., Machek, J. Matematická statistika. 1. vydání. Praha: SNTL, 1983. 180 s. Dostupné v knihovně UO pod

Ústní, písemná.