Příprava v poli PP-5-MPV
Název předmětu Příprava v poli (PP)
Garant plk. Ing. Jan Drozd, Ph.D.
Katedra Katedra vševojskové taktiky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Příprava v poli (1/1)
Příprava v poli (1/2)
Příprava v poli (2/3)
Příprava v poli (2/4)
Příprava v poli (3/5)
Příprava v poli (3/6)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 4
Dop. roč./sem. 1/2
Počet týdnů 3
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Sestavy družstva 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Reakce na kontakt se silným nepřítelem 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Reakce na kontakt se slabým nepřítelem 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Reakce na dělostřelecký přepad 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Reakce na blízkou léčku 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Překonávání nebezpečných prostorů 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Rozmístění mimo boj 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Určování cílů, palebný povel, palebný úkol 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Přesun družstva 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Povinná:
Taktika družstva (Pub-31-11-01), kniha 1.Velitelství společných sil, Praha 2008 (2013). 36 s
Taktika družstva (Pub-31-11-01), kniha 2.Velitelství společných sil, Praha 2008 (2013). 40 s
Taktika družstva (Pub-31-11-01), kniha 3.Velitelství společných sil, Praha 2008 (2013). 32 s
Taktika družstva (Pub-31-11-01), kniha 7.Velitelství společných sil, Praha 2008 (2013). 48 s
Taktika družstva (Pub-31-11-01), kniha 8, příloha 7 a 8.Velitelství společných sil, Praha 2008 (2013). 60 s
ČERNÝ, Jiří a Jan DROZD. Task verbs: Úkolová slovesa pro velení a řízení vojsk v operaci. Brno: Univerzita obrany, 2014. ISBN 978-80-7231-960-2
FLASAR, Zdeněk, Jan DROZD, Bohumil HOLENDA a Luděk RAK. Taktické činnosti družstva. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-387-7
Metodika taktické přípravy: Vojenská publikace Pub-75-00-03. Vyškov: ŘeVD, 2008
Taktika pozemních sil: Pub-31-10-02: Vojenská doktrína. Vyškov: Odbor doktrín VeV - VA, 2011. ISBN (brož.)
POROČÁK, L'ubomír. Ženijní práce. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2014. 174 s
OTŘÍSAL, Pavel; FLORUS, Stanislav; SKALIČAN, Zdeněk. Přednášky z problematiky ochrany proti ZHN a chemického zabezpečení. Studijní text S-3218. Brno: Univerzita obrany, 2013

Doporučená:
WADE, Norman M. The leader's smartbook: training management, leadership, & team building. Second revised edition. Lakeland, FL: Lightning Press, c2003. ISBN 0-9742486-1-4
LARSEN, Christopher a Norman M WADE. The small unit tactics : smartbook: smartbook : [leader's reference guide to conducting tactical operations]. 2nd rev. edit. Lakeland, FL: The Lightning Press, 2013. ISBN 978-1-935886-28-0
WADE, Norman M. The leader's: smartbook : guide to the army profession, leadership. & training. 4th revis. edit.Lakeland, FL: The Lightning Press, 2013. ISBN 978-1-935886-38-9
ZELENÝ, Jaroslav. Bojová ženijní podpora: Operace úkolového uskupení. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 92 s. ISBN 978-80-7231-456-0
ZELENÝ, Jaroslav. Všeobecná ženijní podpora. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2011. 78 s. ISBN 978-80-7231-824-7
PALASIEWICZ, Tibor a Pavel SKALICKÝ. Všeobecná ženijní podpora: Podpora operací odstraňováním výbušných prostředků. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 85 s. ISBN 978-80-7231-454-6
MAZAL, Jan. Spojenecká společná doktrína pro problematiku ženijních prací a ženijní podpory podle AJP-3.12(B). [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 112 s. ISBN 978-80-7231-374-7
MAZAL, Jan. Spojenecká taktická doktrína pro ženijní práce. Podle zásad a principů ATP-3.12.1 Vydání A Verze 1. Pub-31-17-05. [Vojenská doktrína]. Vydání A. Vyškov: Centrum doktrín VeV - VA, 2017. 188 s
Vševojsk-2-1. Ochrana proti zbraním hromadného ničení. Předpis. Praha: Ministerstvo obrany, 2016
Společná symbolika (taktické značky) APP-6(B): Pomůcka. Praha: MO, 2008
Příručka vojáka AČR. IV. vydání, Vyškov: VeV, 2015
Vedení provozu v KS rezortu MO. 2. vydání. (Pub-60-41-01). Vyškov: VeV, 2016
STANAG 2019 Joint Symbology [APP-6(C)]. Brussels: NSA, Belgium, 2012
STANAG 2287 Task Verbs for Use in Planning and the Dissemination of Orders. Brussels: NSA, Belgium, 2006
Warrior Battle Drills. (ARTEP-7-1 DRILL). Washington: HQ Department of the Army, 2006

80% účast na praktickém výcviku, prezentace na zadané téma, absolvování
kontrolních cvičení, zápočtový test