Field Training PP-5-MP
Subject Field Training (FT)
Guarantee mjr. Ing. Luděk Rak, Ph.D.
Department Katedra vševojskové taktiky
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Field Training (1/1)
Field Training (1/2)
Field Training (2/3)
Field Training (2/4)
Field Training (3/5)
Field Training (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 3
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Povinná:
Taktika družstva (Pub-31-11-01), kniha 1.Velitelství společných sil, Praha 2008 (2013). 36 s
Taktika družstva (Pub-31-11-01), kniha 2.Velitelství společných sil, Praha 2008 (2013). 40 s
Taktika družstva (Pub-31-11-01), kniha 3.Velitelství společných sil, Praha 2008 (2013). 32 s
Taktika družstva (Pub-31-11-01), kniha 7.Velitelství společných sil, Praha 2008 (2013). 48 s
Taktika družstva (Pub-31-11-01), kniha 8, příloha 7 a 8.Velitelství společných sil, Praha 2008 (2013). 60 s
ČERNÝ, Jiří a Jan DROZD. Task verbs: Úkolová slovesa pro velení a řízení vojsk v operaci. Brno: Univerzita obrany, 2014. ISBN 978-80-7231-960-2
FLASAR, Zdeněk, Jan DROZD, Bohumil HOLENDA a Luděk RAK. Taktické činnosti družstva. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-387-7
Metodika taktické přípravy: Vojenská publikace Pub-75-00-03. Vyškov: ŘeVD, 2008
Taktika pozemních sil: Pub-31-10-02: Vojenská doktrína. Vyškov: Odbor doktrín VeV - VA, 2011. ISBN (brož.)
POROČÁK, L'ubomír. Ženijní práce. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2014. 174 s
OTŘÍSAL, Pavel; FLORUS, Stanislav; SKALIČAN, Zdeněk. Přednášky z problematiky ochrany proti ZHN a chemického zabezpečení. Studijní text S-3218. Brno: Univerzita obrany, 2013

Doporučená:
WADE, Norman M. The leader's smartbook: training management, leadership, & team building. Second revised edition. Lakeland, FL: Lightning Press, c2003. ISBN 0-9742486-1-4
LARSEN, Christopher a Norman M WADE. The small unit tactics : smartbook: smartbook : [leader's reference guide to conducting tactical operations]. 2nd rev. edit. Lakeland, FL: The Lightning Press, 2013. ISBN 978-1-935886-28-0
WADE, Norman M. The leader's: smartbook : guide to the army profession, leadership. & training. 4th revis. edit.Lakeland, FL: The Lightning Press, 2013. ISBN 978-1-935886-38-9
ZELENÝ, Jaroslav. Bojová ženijní podpora: Operace úkolového uskupení. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 92 s. ISBN 978-80-7231-456-0
ZELENÝ, Jaroslav. Všeobecná ženijní podpora. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2011. 78 s. ISBN 978-80-7231-824-7
PALASIEWICZ, Tibor a Pavel SKALICKÝ. Všeobecná ženijní podpora: Podpora operací odstraňováním výbušných prostředků. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 85 s. ISBN 978-80-7231-454-6
MAZAL, Jan. Spojenecká společná doktrína pro problematiku ženijních prací a ženijní podpory podle AJP-3.12(B). [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 112 s. ISBN 978-80-7231-374-7
MAZAL, Jan. Spojenecká taktická doktrína pro ženijní práce. Podle zásad a principů ATP-3.12.1 Vydání A Verze 1. Pub-31-17-05. [Vojenská doktrína]. Vydání A. Vyškov: Centrum doktrín VeV - VA, 2017. 188 s
Vševojsk-2-1. Ochrana proti zbraním hromadného ničení. Předpis. Praha: Ministerstvo obrany, 2016
Společná symbolika (taktické značky) APP-6(B): Pomůcka. Praha: MO, 2008
Příručka vojáka AČR. IV. vydání, Vyškov: VeV, 2015
Vedení provozu v KS rezortu MO. 2. vydání. (Pub-60-41-01). Vyškov: VeV, 2016
STANAG 2019 Joint Symbology [APP-6(C)]. Brussels: NSA, Belgium, 2012
STANAG 2287 Task Verbs for Use in Planning and the Dissemination of Orders. Brussels: NSA, Belgium, 2006
Warrior Battle Drills. (ARTEP-7-1 DRILL). Washington: HQ Department of the Army, 2006

80% účast na praktickém výcviku, prezentace na zadané téma, absolvování
kontrolních cvičení, zápočtový test