Energetické a přistávací systémy letectva EPSL-5-MPV
Název předmětu Energetické a přistávací systémy letectva (EPSL)
Garant pplk. prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D.
Katedra Katedra letecké techniky
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Energetické a přistávací systémy letectva (4/8)
Energetické a přistávací systémy letectva (5/9)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 6
Dop. roč./sem. 5/9
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Teoretické základy konstrukce RN přistávacích systémů 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systémy s vletovým oknem 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systémy s tunelovým efektem 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standardy NATO a ICAO pro přesné přiblížení letadel na přistání 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systémy nepřesného přiblížení 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systémy NPA s vertikálním vedením 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přistávací systém ILS – LLZ 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přistávací systém ILS – GP 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Měření na systému ILS 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alternativní přistávací systémy MLS, SLS 18 8 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systém majáků ILS Normarc na letištích AČR 12 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BLOUDÍČEK, R. Přistávací systémy letectva I. [skripta]. 1.vydání. Brno : Univerzita obrany, 2008
LUŽICA,Š.,BLOUDÍČEK, R.,RYDLO,S. Přesné přibližovací majáky ILS.[skripta]. 1. vydání. Brno : Univerzita obrany, 2007
VAŠEK, M. Přistávací systémy letectva II. [skripta]. 1.vydání. Brno : Univerzita obrany, 2008
VAŠEK, M. Přistávací systémy letectva III. [skripta]. 1.vydání. Brno : Univerzita obrany, 2008
LEUCHTER, Jan. Výkonové polovodičové měniče [skripta S-3831]. 1. vyd. Brno : Univerzita obrany, ISBN 978-80-7231-830-8. 2011. 106 s.
LEUCHTER, Jan. Výkonové polovodičové měniče (laboratorní návody) [skripta S-2855]. 1. vyd. Brno : Univerzita obrany, ISBN 978-80-7231-900-8. 2013. 88 s.

Doporučená:
Letecká radionavigační služba. Předpis Let-5-2. Praha: MO AČR, 2017.
Předpisy L10/I – L10/V, letecký předpis, ŘLP ČR, Letecká informační služba, Praha 2017.

Zkouška s ústní a písemnou částí, účast na cvičení a laboratorních prakticích,
zpracování laboratorních protokolů. Samostatná práce studenta (90 hodin):

8. semestr:
Studium literatury a vybraných leteckých předpisů týkající se energetiky (300 stran)
- 30 h
Zpracování laboratorních protokolů – 10h
9. semestr:
Studium literatury a vybraných leteckých předpisů týkající se přibližovacích
systémů (300 stran) - 30 h
Zpracování laboratorních protokolů – 10h
Příprava na semestrální zkoušku a obhajobu semestrální práce - 10 h