Aviation Energy and Landing Systems EPSL-5-MP
Subject Aviation Energy and Landing Systems (AELS)
Guarantee pplk. prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D.
Department Katedra letecké techniky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Aviation Energy and Landing Systems (4/8)
Aviation Energy and Landing Systems (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 8 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BLOUDÍČEK, R. Přistávací systémy letectva I. [skripta]. 1.vydání. Brno : Univerzita obrany, 2008
LUŽICA,Š.,BLOUDÍČEK, R.,RYDLO,S. Přesné přibližovací majáky ILS.[skripta]. 1. vydání. Brno : Univerzita obrany, 2007
VAŠEK, M. Přistávací systémy letectva II. [skripta]. 1.vydání. Brno : Univerzita obrany, 2008
VAŠEK, M. Přistávací systémy letectva III. [skripta]. 1.vydání. Brno : Univerzita obrany, 2008
LEUCHTER, Jan. Výkonové polovodičové měniče [skripta S-3831]. 1. vyd. Brno : Univerzita obrany, ISBN 978-80-7231-830-8. 2011. 106 s.
LEUCHTER, Jan. Výkonové polovodičové měniče (laboratorní návody) [skripta S-2855]. 1. vyd. Brno : Univerzita obrany, ISBN 978-80-7231-900-8. 2013. 88 s.

Doporučená:
Letecká radionavigační služba. Předpis Let-5-2. Praha: MO AČR, 2017.
Předpisy L10/I – L10/V, letecký předpis, ŘLP ČR, Letecká informační služba, Praha 2017.

Zkouška s ústní a písemnou částí, účast na cvičení a laboratorních prakticích,
zpracování laboratorních protokolů. Samostatná práce studenta (90 hodin):

8. semestr:
Studium literatury a vybraných leteckých předpisů týkající se energetiky (300 stran)
- 30 h
Zpracování laboratorních protokolů – 10h
9. semestr:
Studium literatury a vybraných leteckých předpisů týkající se přibližovacích
systémů (300 stran) - 30 h
Zpracování laboratorních protokolů – 10h
Příprava na semestrální zkoušku a obhajobu semestrální práce - 10 h