Geographical and Hydrometeorological Support GHZ-5-MP
Subject Geographical and Hydrometeorological Support (GHS)
Guarantee pplk. doc. Ing. Martin Hubáček, Ph.D.
Department Department of Military Geography and Meteorology
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Geographical and Hydrometeorological Support (4/7)
Geographical and Hydrometeorological Support (4/8)
Geographical and Hydrometeorological Support (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KRÁČMAR, Jan a Karel KRŠKA. Meteorologie (050 00). Vydání první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-7204-447-8.
HOLUB, Jindřich. Meteorologické kódy 2. část (Letecké). Brno: Univerzita obrany, 2010, S-3814/2
Topo-1-1: Geografické zabezpečení v resortu MO. Praha: MO, 2012.
Zprav-1-2: Hydrometeorologické zabezpečení. Praha: MO, 2016.
Pub-26-68-02: Zpracování vojenskogeografických informací a dokumentací při přípravě a vedení operací. Vyškov: VeV-VA, 2011
Směrnice: Geodetické zabezpečení vojenských letišť. Dobruška: VTOPÚ, 1996
Směrnice: Letecké překážkové mapy. Dobruška: VTOPÚ, 1996

Doporučená:
Pub-29-69-02: Vliv fyzikálních složek prostředí na činnost vojsk, provozuschopnost a funkčnost vojenských technických systémů, Vyškov: VeV-VA, 2016.
Forecasters’ Reference Book, Meteorological Office College, UK, 1997, ISBN 0-86180-325-6
MIKLOŠÍK, F.: Teorie řízení v kartografii a geoinformatice. Praha: Univerzita Karlova, 2005.
Vojenský geografický obzor, ISSN 1214-3707
Pub-53-01-2: Štábní práce v operacích. Vyškov: VeV-VA, 2007.

Účast na cvičeních, ústní a písemná přezkoušení, semestrální práce, ročníková
práce.
7. semestr: zápočet, účast na cvičeních
8. semestr: ústní zkouška, účast na cvičeních, odevzdání technických zpráv ze
cvičení, ročníková práce
9. semestr: klasifikovaný zápočet, účast na cvičeních a laboratorních cvičeních,
odevzdání technických zpráv ze cvičení, prezentace výsledků laboratorních
cvičení-briefingy.

Požadavky na samostatnou práci studentů (68 hodin):
7. semestr:
- studium a praktické procvičení práce s mapou - 16 h
- studium literatury v oblasti GHMZ (cca 100 stran) - 16 h
8. semestr:
- zpracování ročníkové práce - 32 h
9. semestr:
- příprava briefingů – 4 h