Komunikační signály a jejich zpracování KSZ-5-MPV
Název předmětu Komunikační signály a jejich zpracování (KSZ)
Garant doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D.
Katedra Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Komunikační signály a jejich zpracování (4/7)
Komunikační signály a jejich zpracování (4/8)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 6
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Mikrovlnná pásma a jejich provozy 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjem komunikačních signálů 12 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaměřování komunikačních signálů 12 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analýza signálu - vzorkování signálu 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analýza signálu - transformace signálu 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analýza signálu - okénkové funkce a jejich dopady 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analýza signálu – filtrace vzorkovaného signálu 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analýza signálu – interpolace, decimace, převzorkování 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analýza signálu – adaptivní filtrace, ekvalizace 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitální demodulace analogových modulací 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitální demodulace digitálních modulací 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kódování digitálních signálů (Vit, TPC, LDPC) 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scrambling, interleaving 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řečové kodeky a komprese dat 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Architektura digitálních přijímačů 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Architektura digitálních modemů 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Hácha, B., Pilný, P., Richterová, M. Šíření rádiových vln. Antény a šíření rádiových vln I. Brno: Univerzita obrany, 2004. – CD ROM
Pelikán, K., Lokay, M. Analýza a zpracování signálů. Brno: Vojenská akademie, 1997.
Pelikán, K. Signály a systémy. Brno: Univerzita obrany, 2005. S-3594.

Doporučená:
Žalud, V.: Moderní radioelektronika. Nakladatelství BEN, Praha 2000. ISBN: 80-86056-47-3.
Dobeš, J. Žalud, V.: Moderní radiotechnika. Nakladatelství BEN, Praha 2006. ISBN: 80-7300-132-2.
Moon, K., T. Error Correction Coding. Wiley, New Jersey 2005. ISBN: 0-471-64800-0.
Newland, D., E. Signal Analysis and Prediction. Berlin: Basel, 2015.

Ústní, písemná, seminární práce a její prezentace, účast na cvičení a absolvování laboratorních praktik