Communication Signals and Their Processing KSZ-5-MP
Subject Communication Signals and Their Processing (CSP)
Guarantee doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D.
Department Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Communication Signals and Their Processing (4/7)
Communication Signals and Their Processing (4/8)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Hácha, B., Pilný, P., Richterová, M. Šíření rádiových vln. Antény a šíření rádiových vln I. Brno: Univerzita obrany, 2004. – CD ROM
Pelikán, K., Lokay, M. Analýza a zpracování signálů. Brno: Vojenská akademie, 1997.
Pelikán, K. Signály a systémy. Brno: Univerzita obrany, 2005. S-3594.

Doporučená:
Žalud, V.: Moderní radioelektronika. Nakladatelství BEN, Praha 2000. ISBN: 80-86056-47-3.
Dobeš, J. Žalud, V.: Moderní radiotechnika. Nakladatelství BEN, Praha 2006. ISBN: 80-7300-132-2.
Moon, K., T. Error Correction Coding. Wiley, New Jersey 2005. ISBN: 0-471-64800-0.
Newland, D., E. Signal Analysis and Prediction. Berlin: Basel, 2015.

Ústní, písemná, seminární práce a její prezentace, účast na cvičení a absolvování laboratorních praktik