Provozně-technické vyhodnocování informace PTVI-5-MPV
Název předmětu Provozně-technické vyhodnocování informace (PTVI)
Garant pplk. Ing. Filip Dvořák, Ph.D.
Katedra Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 6
Dop. roč./sem. 5/9
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
VOIP a protokol RTP 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Signalizace – SS7 (ISUP, MAP) 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Signalizace – H.323 a Q.931 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Signalizace – SIP 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časový multiplex PDH 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wireshark 22 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informace, Data a Metadata 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokalizace - typy lokalizačních metadat (GPS, LAC, ISDN) 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řečové technologie – Principy, základní pojmy z fonetiky a lingvistiky 16 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řečové technologie – LID, GID, SID 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řečové technologie – KWS, STT 12 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řečové technologie – ostatní (emoce, věk, …) 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zpracování obrazu – OCR 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zpracování obrazu – Face recognition 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zpracování obrazu – Rozpoznávání objektů 8 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analýza sociálních sítí – vztahové (linkové) analýzy 12 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analýza sociálních sítí – vzorce chování 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zpravodajský cyklus 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdroje zpravodajských informací (HUMINT, OSINT, …) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyhodnocení zpravodajských informací 10 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Jansen, H., Rotter, H.: Informační a telekomunikační technika. Učebnice UO, U 3067. Praha 2004.
Vozňák, M.: Voice over IP. Skripta VŠB – TU Ostrava, 2009.
Cheriet, M., Kharma, N., Liu, CH. L., Suen, CH. Y.: Character Recognition Systems. A Guide for Students and Practitioners. Wiley, 2007. ISBN: 978-0-471-41570-1.

Doporučená:
Chappell, L.: Troubleshooting with Wireshark: Locate the Source of Performance Problems (Wireshark Solution Series). Chappell University, 2014. ISBN: 978-1893939974.
Gong, S.: Dynamic Vision: From Images to Face Recognition. Imperial College Press, 2005. ISBN: 978-1860941818.
Gonzales, R. C. et al. Digital Image Processing using MATLAB. Prentice Hall, London, 2004.
Svoboda, J.: Telekomunikační technika 1., 2., 3. Huthing, Beneš, Praha, 1999.
Třešňák, J.: Digitální komunikační sítě. Vojenská akademie, Brno, 1998. S-1237.

Ústní, písemná, seminární práce a její prezentace, účast na cvičení a absolvování laboratorních praktik