Operational-technical Evaluation of Information PTVI-5-MP
Subject Operational-technical Evaluation of Information (OTEI)
Guarantee pplk. Ing. Filip Dvořák, Ph.D.
Department Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Jansen, H., Rotter, H.: Informační a telekomunikační technika. Učebnice UO, U 3067. Praha 2004.
Vozňák, M.: Voice over IP. Skripta VŠB – TU Ostrava, 2009.
Cheriet, M., Kharma, N., Liu, CH. L., Suen, CH. Y.: Character Recognition Systems. A Guide for Students and Practitioners. Wiley, 2007. ISBN: 978-0-471-41570-1.

Doporučená:
Chappell, L.: Troubleshooting with Wireshark: Locate the Source of Performance Problems (Wireshark Solution Series). Chappell University, 2014. ISBN: 978-1893939974.
Gong, S.: Dynamic Vision: From Images to Face Recognition. Imperial College Press, 2005. ISBN: 978-1860941818.
Gonzales, R. C. et al. Digital Image Processing using MATLAB. Prentice Hall, London, 2004.
Svoboda, J.: Telekomunikační technika 1., 2., 3. Huthing, Beneš, Praha, 1999.
Třešňák, J.: Digitální komunikační sítě. Vojenská akademie, Brno, 1998. S-1237.

Ústní, písemná, seminární práce a její prezentace, účast na cvičení a absolvování laboratorních praktik