Radiochemie a jaderné zbraně RJZ-5-MP
Název předmětu Radiochemie a jaderné zbraně (RJZ)
Garant mjr. doc. Ing. Jiří Janda, Ph.D.
Katedra Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Radiochemie a jaderné zbraně (4/8)
Radiochemie a jaderné zbraně (5/9)
Radiochemie a jaderné zbraně (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 4
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod do studia jaderné chemie 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Struktura atomového jádra a elementární částice 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radioaktivní přeměny 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nukleogeneze a vlastnosti nuklidů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přírodní nuklidy a přirozená radioaktivita 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ionizující záření 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiačně-chemické reakce 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interakční metody analýzy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Separační metody 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odběry radioaktivních vzorků 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fyzikálně chemické metody přípravy vzorků 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neutronová aktivační analýza 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snímání a zpracování signálů z detektorů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistické zpracování výsledků měření a analýz 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratorní cvičení 48 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Dušek J., Píšala J.: Jaderné zbraně, Computer Press (2006), ISBN 80-251-0817-1.
Pitschmann V.: Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, Naše Vojsko (2005), ISBN 80-206-0784-6.
Bernstein J.: Nuclear Weapons, Cambridge University Press (2008), ISBN 978-0-521-88408-2.
Navrátil O.: Jaderná chemie. Academia /Praha (1985).
Janda J., Fišerová L., Tokárová A.: Jaderná chemie I., , UO (2016), ISBN: 978-80-7231-383-9, S-9034.
Hála J.: Radioaktivita, ionizující záření a jaderná energie. Konvoj Brno (1998), ISBN 80-85615-8.
Lannunziata M. F.: Handbook of Radioactivity Analysis. Academic Press, Great Britain (2004), ISBN 0-12-436603-1.
Šeda J. a kol.: Dozimetrie ionizujícího záření. SNTL/ALFA Praha (1983).

Doporučená:
Filip J.: Fyzikální základy jaderných zbraní. Skriptum VVŠ PV Vyškov (1976).
Surý J.: Jaderně energetická zařízení. Skripta VVŠ PV Vyškov (1992).
Ehmann W. D., Vance D. E.: Radiochemistry and Nuclear Methods of Analysis, ISBN 0-471 628 2.
Knoll F. G.: Radiation Detection and Measurement. John Wiley & Sons, Inc. USA (2000), ISBN 0-471-07338-5.
Gerndt J., Průša P.: Detektory ionizujícího záření. Skripta ČVUT Praha (2011), ISBN 978-80-01-04710-1.
Gilmore G., Hemingway D. J.: Practical Gamma-Ray Spectrometry, ISBN: 0-471-95150-1.

4. ročník, 8. semestr

 • 2 písemné testy v průběhu semestru
 • Zpracování, prezentace a obhajoba semestrální práce
 • 100% účast na laboratorních cvičeních
 • Zápočet, zkouška

5. ročník, 9. semestr

 • 2 písemné testy v průběhu semestru
 • Zpracování, prezentace a obhajoba semestrální práce
 • 100% účast na laboratorních cvičeních
 • Zápočet, zkouška

5. ročník, 10. semestr

 • Zpracování výsledků experimentální práce formou laboratorních protokolů
 • 100% účast na laboratorních cvičeních
 • zápočet