Radiochemistry and Nuclear Weapons RJZ-5-MP
Subject Radiochemistry and Nuclear Weapons (RNW)
Guarantee mjr. doc. Ing. Jiří Janda, Ph.D.
Department NBC Defence Institute
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Radiochemistry and Nuclear Weapons (4/8)
Radiochemistry and Nuclear Weapons (5/9)
Radiochemistry and Nuclear Weapons (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to the nuclear chemistry 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structure of the nucleus and elemental particles 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Types of nuclear decay 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleogenesis and properties of nuclides 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORM and natural radioactivity 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ionizing radiation 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiation induced reactions 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interactive methods of analysis 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Separation methods 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampling of radioactive material 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sample preparation techniques 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neutron activation analysis 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Signal processing 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistical treatment of results 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratory excercisse 48 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Dušek J., Píšala J.: Jaderné zbraně, Computer Press (2006), ISBN 80-251-0817-1.
Pitschmann V.: Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, Naše Vojsko (2005), ISBN 80-206-0784-6.
Bernstein J.: Nuclear Weapons, Cambridge University Press (2008), ISBN 978-0-521-88408-2.
Navrátil O.: Jaderná chemie. Academia /Praha (1985).
Janda J., Fišerová L., Tokárová A.: Jaderná chemie I., , UO (2016), ISBN: 978-80-7231-383-9, S-9034.
Hála J.: Radioaktivita, ionizující záření a jaderná energie. Konvoj Brno (1998), ISBN 80-85615-8.
Lannunziata M. F.: Handbook of Radioactivity Analysis. Academic Press, Great Britain (2004), ISBN 0-12-436603-1.
Šeda J. a kol.: Dozimetrie ionizujícího záření. SNTL/ALFA Praha (1983).

Doporučená:
Filip J.: Fyzikální základy jaderných zbraní. Skriptum VVŠ PV Vyškov (1976).
Surý J.: Jaderně energetická zařízení. Skripta VVŠ PV Vyškov (1992).
Ehmann W. D., Vance D. E.: Radiochemistry and Nuclear Methods of Analysis, ISBN 0-471 628 2.
Knoll F. G.: Radiation Detection and Measurement. John Wiley & Sons, Inc. USA (2000), ISBN 0-471-07338-5.
Gerndt J., Průša P.: Detektory ionizujícího záření. Skripta ČVUT Praha (2011), ISBN 978-80-01-04710-1.
Gilmore G., Hemingway D. J.: Practical Gamma-Ray Spectrometry, ISBN: 0-471-95150-1.

4. ročník, 8. semestr

 • 2 písemné testy v průběhu semestru
 • Zpracování, prezentace a obhajoba semestrální práce
 • 100% účast na laboratorních cvičeních
 • Zápočet, zkouška

5. ročník, 9. semestr

 • 2 písemné testy v průběhu semestru
 • Zpracování, prezentace a obhajoba semestrální práce
 • 100% účast na laboratorních cvičeních
 • Zápočet, zkouška

5. ročník, 10. semestr

 • Zpracování výsledků experimentální práce formou laboratorních protokolů
 • 100% účast na laboratorních cvičeních
 • zápočet