Collection of Spatial Data for the Needs of the Armed Forces SPDOS-5-MP
Subject Collection of Spatial Data for the Needs of the Armed Forces (CSDAF)
Guarantee doc. Ing. Vlastimil Kratochvíl, CSc.
Department Department of Military Geography and Meteorology
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Collection of Spatial Data for the Needs of the Armed Forces (3/6)
Collection of Spatial Data for the Needs of the Armed Forces (4/7)
Collection of Spatial Data for the Needs of the Armed Forces (4/8)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KRATOCHVÍL, V. Geodézie I, Měření úhlů, Skripta UO Brno 2017, ISBN 978-80-7231-411-9, 123 s.
KRATOCHVÍL, V. Geodézie II, Měření délek, Skripta UO Brno 2017, ISBN 978-80-7231-412-6, 91 s
KRATOCHVÍL, V. Geodézie III, Určování výšek. Elektronické texty, Brno 2018, 107 s.
KRATOCHVÍL, V, FIXEL, J. Globální systém určování polohy – GPS. Využití v geodézii. Skripta VA Brno, 2001, S- 2180/2, 306 s.
HANZL, V., SUKUP, K.: Fotogrammetrie I., VUT, Brno 2002, ISBN 80-214-2049-9
HOLUB, J.: Atlas oblaků. Skripta UO Brno, S-2384, Brno 2004
FLORIÁN, J.: Zřizování a organizace meteorologických stanic. Skripta VA Brno, S-363/2, Brno 1977
ČHMÚ: Návod pro pozorovatele meteorologických stanic. Metodický předpis č. 13, Praha 2014.
Metodická pomůcka: Hydrometeorologická měření a pozorování - přístroje a zařízení HMSl AČR. 1. vydání, MO Praha 2012

Doporučená:
NEVOSÁD, Z. a kol. Geodézie IV - Souřadnicové výpočty, VUT v Brně 2002, ISBN 80-214-2301-3
FORAL, J., ŠVÁB, T. Základy geodézie, 2. doplněné vydání, FaSt VUT v Brně 2011
GHILANI, CH., WOLF, P. Elementary Surveying, ISBN 978-0-13-615431-0
Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č.200/1994 Sb - úplné znění
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. O stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl ...
KRATOCHVÍL, V. Základy numerických výpočtů a matematické statistiky v geodézii, Elektronické texty
WOLF, P., GHILANI, CH., Adjustment copmutation, John Willey & sons, ISBN 0-471-16833-5
PAVELKA, K.: Fotogrammetrie 1, ČVUT, Praha 2009, ISBN 978-80-01-04249-6
PAVELKA, K.: Fotogrammetrie 2, ČVUT, Praha 2011, ISBN 978-80-01-04719-4
PAVELKA, K., HODAČ J.: Fotogrammetrie 3, ČVUT, Praha 2008, ISBN 978-80-01-03978-6
VOSSELMAN, G.,MAAS, H.-G.: Airborne and Terrestrial Laser Scanning, Whittles Publishing 2010, ISBN 978-190445-87-6

6. semestr: účast na cvičení, schválené protokoly ze cvičení, zápočtová písemka,
7. semestr: účast na cvičení, schválené protokoly ze cvičení, zápočtová písemka,
seminární práce, zkouška
8. semestr: účast na cvičení, schválené protokoly ze cvičení, zápočtová písemka,
seminární práce, zkouška

Požadavky na samostatnou práci studentů (106 hodin):
6. semestr:
- zpracování protokolů z praktických cvičení - 14h
- studium vybraných kapitol povinné literatury (180 stran) - 20 h
7. semestr:
- studium vybraných kapitol povinné literatury (200 stran) – celkem 32 h
- zpracování protokolů z praktických cvičení - 20
8. semestr:
- studium vybraných kapitol povinné literatury (120 s) – 10 h
- zpracování protokolů z praktických cvičení a laboratoří – 10 h