Systémy zabezpečení letového provozu SZLP-5-MPV
Název předmětu Systémy zabezpečení letového provozu (SZLP)
Garant pplk. Ing. Radim Bloudíček, Ph.D.
Katedra Katedra letecké techniky
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Systémy zabezpečení letového provozu (3/6)
Systémy zabezpečení letového provozu (4/7)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 5
Dop. roč./sem. 3/6
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úloha LRNZ v systému civilního a vojenského ŘLP 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Letecká normativní základna definující působnost LRNZ 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Národní letecká normativní základna definující působnost LRNZ 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozdělení techniky LRNS 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systémy LRNZ letišť 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Správa frekvenčního spektra 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifikace úkolů LRNS v řízených prostorech CTR, TMA a FIR 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Letecká informační příručka 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Letištní řád 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizace letových dnů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příprava posádek a letecké techniky k létání 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Směna řízení a zabezpečení, letové směny 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasifikace vzdušného prostoru 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Letové provozní služby 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Letištní služba řízení 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bezpečnost civilního a vojenského letectví 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úvod do světelného zabezpečení letišť 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mezinárodní a národní normy a doporučení pro světelné zabezpečovací prostředky 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Světelné zdroje a jejich parametry 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Návrh světlotechnických systémů 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Měření vlastností světelných zdrojů světelných zabezpečovacích prostředků 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Předpis LET 5 – 2, Letecká radionavigační služba, MO, Praha, 2017
BLOUDÍČEK, R. Světlotechnické systémy letišť. [skripta]. 1.vydání. Brno : Univerzita obrany, 2010
Předpis L14 - Letiště, letecký předpis, ŘLP ČR, Letecká informační služba, Praha 2017.
ANDRLE,M.,GRECMAN,P.,BOJDA,P.,MAKULA,P.,JEŘÁBEK,J.,BLOUDÍČEK,R.,RYDLO,S.,VAŠEK,M. Základy leteckých elektrotechnických systémů II, Brno UO 2007
VAŠEK, M. Přistávací systémy letectva II. [skripta]. 1.vydání. Brno : Univerzita obrany, 2008
VAŠEK, M. Přistávací systémy letectva III. [skripta]. 1.vydání. Brno : Univerzita obrany, 2008

Doporučená:
KULČÁK,L.;kolektiv: Air Traffic Management, CERM, Akademické nakladatelství s.r.o., Brno 2002
Odbor pro mezirezortní vztahy letectva MO: KIS ZŘLP, KNIHA I-IV, OMVL-MO, Praha, 2001
MALÍK,J.:Zpracování multiradarových dat, S-812, VA Brno, 1997
VAŠEK, M.:Systémy řízení letového provozu, Část III, Principy přenosu a distribuce dat v systémech ŘLP, S-433, VA, Brno, 2001

Zkouška s ústní a písemnou částí, účast na cvičení a laboratorních prakticích,
zpracování laboratorních protokolů.

Samostatná práce studenta (90 hodin):
6. semestr:
Studium vybrané literatury (300 stran) - 30 h
Zpracování laboratorních protokolů – 10h
7. semestr:
Studium literatury a vybraných leteckých předpisů (300 stran) - 30 h
Zpracování laboratorních protokolů – 20h