Air Traffic Management Systems SZLP-5-MP
Subject Air Traffic Management Systems (ATMS)
Guarantee pplk. Ing. Radim Bloudíček, Ph.D.
Department Katedra letecké techniky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Air Traffic Management Systems (3/6)
Air Traffic Management Systems (4/7)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 5
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Předpis LET 5 – 2, Letecká radionavigační služba, MO, Praha, 2017
BLOUDÍČEK, R. Světlotechnické systémy letišť. [skripta]. 1.vydání. Brno : Univerzita obrany, 2010
Předpis L14 - Letiště, letecký předpis, ŘLP ČR, Letecká informační služba, Praha 2017.
ANDRLE,M.,GRECMAN,P.,BOJDA,P.,MAKULA,P.,JEŘÁBEK,J.,BLOUDÍČEK,R.,RYDLO,S.,VAŠEK,M. Základy leteckých elektrotechnických systémů II, Brno UO 2007
VAŠEK, M. Přistávací systémy letectva II. [skripta]. 1.vydání. Brno : Univerzita obrany, 2008
VAŠEK, M. Přistávací systémy letectva III. [skripta]. 1.vydání. Brno : Univerzita obrany, 2008

Doporučená:
KULČÁK,L.;kolektiv: Air Traffic Management, CERM, Akademické nakladatelství s.r.o., Brno 2002
Odbor pro mezirezortní vztahy letectva MO: KIS ZŘLP, KNIHA I-IV, OMVL-MO, Praha, 2001
MALÍK,J.:Zpracování multiradarových dat, S-812, VA Brno, 1997
VAŠEK, M.:Systémy řízení letového provozu, Část III, Principy přenosu a distribuce dat v systémech ŘLP, S-433, VA, Brno, 2001

Zkouška s ústní a písemnou částí, účast na cvičení a laboratorních prakticích,
zpracování laboratorních protokolů.

Samostatná práce studenta (90 hodin):
6. semestr:
Studium vybrané literatury (300 stran) - 30 h
Zpracování laboratorních protokolů – 10h
7. semestr:
Studium literatury a vybraných leteckých předpisů (300 stran) - 30 h
Zpracování laboratorních protokolů – 20h