Technologie protiletadlových systémů TPS-5-MP
Název předmětu Technologie protiletadlových systémů (TPS)
Garant kpt. Ing. Vadim Starý, Ph.D.
Katedra Katedra protivzdušné obrany
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 6
Dop. roč./sem. 5/9
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Klasifikace PLRS podle prostorů účinné působnosti a podle použi-tých technologií a principů činnosti; soustavy řízení letu raket. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstrukce a aerodynamické uspořádání PL raket; raketové motory a pohonné hmoty; bojové hlavice PL raket. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení letu PL raket – Síly a momenty působící na protiletadlovou řízenou raketu 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení letu PL raket - Matematický popis dynamiky pohybu řízené rakety; princip řízení letu raket. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinematika pohybu raket v rovině a v prostoru. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metody navedení raket – tříbodové metody 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metody navedení raket – dvoubodové metody. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metody navedení raket – kinematické trajektorie raket 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metody navedení raket - rekapitulace 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koordinátory protiletadlových raketových systémů 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PL raketa jako objekt řízení, dynamické vlastnosti raket 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senzorické subsystémy v naváděcích systémech raket 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úprava a stabilizace dynamických vlastností raket 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autopiloty raket - stabilizace rotace rakety kolem podélné osy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soustava řízení letu raket jako uzavřená soustava automatického řízení a podmínky její stability 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přesnost soustav řízení letu raket 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLRK se samonaváděcími raketami a optickými koordinátory - S2, Stinger 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLRK s dálkově naváděnými raketami po paprsku - RBS-70NG 10 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLRK s poloaktivním radiolokačním navedením 10 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLRK se systémem dálkového navedení typu TVM 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vícekanálové PLRK 12 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstrukce OZ a podvozkových subsystémů PLRS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napájecí soustavy a pomocná vybavení PLS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Souhrnný seminář k pozemnímu vybavení PLS 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasifikace, konstrukce a charakteristiky PL kanonů 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRAM; DEW systémy + C-UAS 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Směry rozvoje v konstrukci PLRS a PLK (+CRAM, C-UAS) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernizační a akviziční procesy ve vojsku pozemní PVO 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikace teorie spolehlivosti: sledování a modelování provozu (modely spolehlivosti, predikce řad, modely provozu, ND) 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikace TD do provozu PLS 8 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zvláštnosti provozu protiletadlových raket 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skladování, kontroly a prodlužování životnosti PLR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifika provozu pozemního vybavení PLS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bezpečnostní opatření při provozování PLS (závěrečný seminář z provozu techniky) 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HAMTIL, Ivan. ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO I - Současný stav a perspektivy vývoje. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2017, 86 stran.
HAMTIL, Ivan. ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO II - Principy řízení letu raket. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2006, 92s.
DOSKOČIL, Radek. ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO IIIa - Senzorické subsystémy v naváděcích systémech raket. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2008, 85s.
DOSKOČIL, Radek. ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO III,b - Senzorické subsystémy v naváděcích systémech raket. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2009, 93s.

Doporučená:
HAMTIL, Ivan; KRÁTKÝ, Miroslav; DOSKOČIL, Radek; SEDLÁČEK, Jiří. ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO IV -Systémové a technologické řešení raketových zbraňových systémů PVO AČR. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2010, 100s.
MÁJEK, Vojtěch; HOŠEK, Jaromír; ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO V - PLŘS se systémem dálkového navedení typu TVM. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2008, 44s.

Ústní, písemná, seminární práce, účast na cvičení