Technologie protiletadlových systémů TPS-5-MPV
Název předmětu Technologie protiletadlových systémů (TPS)
Garant plk. gšt. doc. Ing. Jan Farlík, Ph.D.
Katedra Katedra protivzdušné obrany
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 6
Dop. roč./sem. 5/9
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Základní konstrukční prvky a části PLRS, konstrukční uspořádání PLR, klasifikace PLRS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Souřadné soustavy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení letu PL Raket - Řízení a navádění raket, soustava řízení letu raket 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení letu PL Raket - Základní údaje o řízení letu protiletadlových raket 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení letu PL Raket - Síly a momenty působící na protiletadlovou řízenou raketu 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení letu PL Raket - Matematický popis dynamiky pohybu řízené rakety 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení letu PL Raket - Princip řízení letu raket 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení letu PL Raket - Manévrovací schopnosti protiletadlových raket 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metody navedení raket - Tříbodové metody navedení 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metody navedení raket - Dvoubodové metody navedení 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metody navedení raket - Rekapitulace 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soustava řízení letu protiletadlových raket 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senzorické subsystémy v naváděcích systémech raket 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koordinátory 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLRK se samonaváděcími raketami a optickými koordinátory - S2, Stinger 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLRK s dálkově naváděnými raketami po paprsku - RBS-70 10 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLRK s poloaktivním radiolokačním navedením 10 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vícekanálové PLRK 14 8 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLŘS se systémem dálkového navedení typu TVM 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikace, konstrukce, parametry a charakteristiky PL kanonů 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Směry rozvoje v konstrukci PLK 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Směry rozvoje v konstrukci PLRS 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikace teorie spolehlivosti: sledování a modelování provozu (modely provozu, časové řady, modely provozu, Výpočty ND) 12 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikace TD do provozu PLS 8 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zvláštnosti provozu protiletadlových raket 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skladování, kontroly a prodlužování životnosti PLR 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifika provozu pozemního vybavení PLS 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bezpečnostní opatření při provozování PLS 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernizační a akviziční procesy ve vojsku pozemní PVO 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstrukce speciálních RL. systémů PVO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstrukce OZ PLRS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstrukce podvozkových subsystémů PLRS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napájecí soustavy a pomocná vybavení PLS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Souhrnný seminář k pozemnímu vybavení PLS 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HAMTIL, Ivan. ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO I - Současný stav a perspektivy vývoje. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2017, 86 stran.
HAMTIL, Ivan. ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO II - Principy řízení letu raket. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2006, 92s.
DOSKOČIL, Radek. ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO IIIa - Senzorické subsystémy v naváděcích systémech raket. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2008, 85s.
DOSKOČIL, Radek. ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO III,b - Senzorické subsystémy v naváděcích systémech raket. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2009, 93s.

Doporučená:
HAMTIL, Ivan; KRÁTKÝ, Miroslav; DOSKOČIL, Radek; SEDLÁČEK, Jiří. ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO IV -Systémové a technologické řešení raketových zbraňových systémů PVO AČR. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2010, 100s.
MÁJEK, Vojtěch; HOŠEK, Jaromír; ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO V - PLŘS se systémem dálkového navedení typu TVM. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2008, 44s.

Ústní, písemná, seminární práce, účast na cvičení