Anti-aircraft Systems Technology TPS-5-MP
Subject Anti-aircraft Systems Technology (AAST)
Guarantee kpt. Ing. Vadim Starý, Ph.D.
Department Katedra protivzdušné obrany
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HAMTIL, Ivan. ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO I - Současný stav a perspektivy vývoje. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2017, 86 stran.
HAMTIL, Ivan. ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO II - Principy řízení letu raket. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2006, 92s.
DOSKOČIL, Radek. ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO IIIa - Senzorické subsystémy v naváděcích systémech raket. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2008, 85s.
DOSKOČIL, Radek. ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO III,b - Senzorické subsystémy v naváděcích systémech raket. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2009, 93s.

Doporučená:
HAMTIL, Ivan; KRÁTKÝ, Miroslav; DOSKOČIL, Radek; SEDLÁČEK, Jiří. ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO IV -Systémové a technologické řešení raketových zbraňových systémů PVO AČR. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2010, 100s.
MÁJEK, Vojtěch; HOŠEK, Jaromír; ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY PVO V - PLŘS se systémem dálkového navedení typu TVM. Skripta, Brno, Univerzita obrany, 2008, 44s.

Ústní, písemná, seminární práce, účast na cvičení