Vojenská kartografie VK-5-MPV
Název předmětu Vojenská kartografie (VK)
Garant prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.
Katedra Katedra vojenské geografie a meteorologie
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Klasifikovaný zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Pojem a formy vojenských kartografických děl, historický vývoj. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematický základ geografických a meteorologických informačních systémů a map. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákony zkreslení. 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jednoduchá zobrazení 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaussovo zobrazení, zobrazení UTM 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Křovákovo zobrazení 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Použití zobrazení ve vojenských mapových dílech AČR a NATO 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobrazení matematických základů na vojenských mapách 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Talhofer, V. Základy matematické kartografie. Brno: Univerzita obrany, 2007.
Hojovec, V. a kol. Kartografie (1. vydání. vyd.). Praha: Geodetický a kartografický podnik v Praze, 1987.
Voženílek, V. a kol. Metody tematické kartografie, vizualizace prostorových jevů. Olomouc, Česká republika: Univerzita Palackého, 2011.
Miklošík, F. Státní mapová díla v České republice. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1997
Technická dokumentace ArcGIS, Esri, dostupné www.esri.com

Doporučená:
Kresse, W., & Danko, D. M. Hanbook of Geographic Information. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. doi:10.1007/978-3-540-72680-7
MacEachren, A. M. How Maps Works: Representation, Visualization and Design. New York, USA: The Guilford Press, 2004.
Slocum, T. a kol. Thematic Cartography and Geographic Visualization (2 ed.). Upper Saddle River, NJ 07458: Pearson Education, Inc., 2005.
Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]. [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://www.vugtk.cz/slovnik/index.php

Písemné testy v průběhu semestru, prezentace samostatných prací, závěrečný písemný test

Požadavky na samostatnou práci studentů (12 hodin):
Studium standardních kartografických zobrazení v informačních systémech AČR a NATO – 12 h