Military Cartography VK-5-MP
Subject Military Cartography (MC)
Guarantee prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.
Department Department of Military Geography and Meteorology
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Klasifikovaný zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Talhofer, V. Základy matematické kartografie. Brno: Univerzita obrany, 2007.
Hojovec, V. a kol. Kartografie (1. vydání. vyd.). Praha: Geodetický a kartografický podnik v Praze, 1987.
Voženílek, V. a kol. Metody tematické kartografie, vizualizace prostorových jevů. Olomouc, Česká republika: Univerzita Palackého, 2011.
Miklošík, F. Státní mapová díla v České republice. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1997
Technická dokumentace ArcGIS, Esri, dostupné www.esri.com

Doporučená:
Kresse, W., & Danko, D. M. Hanbook of Geographic Information. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. doi:10.1007/978-3-540-72680-7
MacEachren, A. M. How Maps Works: Representation, Visualization and Design. New York, USA: The Guilford Press, 2004.
Slocum, T. a kol. Thematic Cartography and Geographic Visualization (2 ed.). Upper Saddle River, NJ 07458: Pearson Education, Inc., 2005.
Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]. [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://www.vugtk.cz/slovnik/index.php

Písemné testy v průběhu semestru, prezentace samostatných prací, závěrečný písemný test

Požadavky na samostatnou práci studentů (12 hodin):
Studium standardních kartografických zobrazení v informačních systémech AČR a NATO – 12 h