Development and Management of IS VSIS-5-MP
Subject Development and Management of IS (DMIS)
Guarantee plk. gšt. doc. Ing. Petr Františ, Ph.D.
Department Katedra informatiky a kybernetických operací
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Development and Management of IS (4/7)
Development and Management of IS (4/8)
Development and Management of IS (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
MALÝ, V. Objektově orientované programování a jazyk C#. Brno: Univerzita obrany, 2008, 131 s. Skripta S-2822
HODICKÝ, J., FRANTIŠ, P. Metodika programování v jazycích C a C++. Brno: Univerzita obrany, 2011, 66 s. S-10028
HODICKÝ, J., FRANTIŠ, P. Programování úloh počítačové grafiky. Brno: Univerzita obrany, 2008, 61 s. Skripta S-2887
Craig Ian: Object-Oriented Programming Languages. Springer-Verlag, ISBN:1846287731
Suddeth, J.: Programming C# With Visual Studio .Net 2005. Lulu.Com(US), ISBN:9781411664470
BUŘITA Ladislav aj. Informační systémy. Učebnice U-3099. Brno: UO, 2005, 176 s.
Larman, Craig, Applying UML and Patterns. An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative development. Prentice Hall 2004. U-10358.
Raschka, S., Mirjalili, R. Python Machine Learning. Packt. 2017. Ebook - ISBN: 1787125939.
Ondryhal, V. Vývoj a správa IS (části I – Databázové systémy, II – Data mining, III – Vývoj webových aplikací, IV – Softwarové inženýrství, V – Programování v jazyce Python). Soubor elektronických příruček k předmětu, 2012-2017.
Silberschatz, A.: Operating System Concepts - 7th edition. Prentice Hill, 2004
Skočovský, L.: Principy a problémy operačního systému Unix
Kaderka, J.: Operační systémy (S-2169)

Doporučená:
MALÝ, V., AMBROŽ, V. Programování počítačů – Programovací jazyk Turbo C. Brno: VA v Brně, 1991, 206 s. S-2656
MALÝ, V., AMBROŽ, V. Programování počítačů – Sbírka příkladů z programování v jazyku C. Brno: VA v Brně, 1992, 148s
KAČMÁŘ, D. Programujeme .Net aplikace. Praha: Computer Press, 2001, 338 s.
KERNIGHAN, B.W., RITCHIE, D.M. Programovací jazyk C. Bratislava: Alfa, 1989, 256 s.
REYNOLDS-HAERTLE, R. Objektově orientované programování – Visual Basic .Net a Visual C# .Net krok - za krokem.
ELLER, F. - C#, začínáme programovat. Praha: Grada, 2002, 242 s.
Gamma, E., Heml, R., Johnson, R. a Vlissides, J. Design Patterns: Addison-Wesley, 1995.
Berka P., Dobývání znalostí z databází, Academia 2003, ISBN 80-200-1062-9
Marz, N. Warren, J. Big Data. Principles and Best Practices of scalable real-time data systems. Manning 2015. ISBN-1617290-34-3.
Liu, B. Web Data Mining. Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data. Springer, 2011. ISBN 3642194591.
Jelínek, L.: Jádro systému Linux, Computer Press, 978-80-251-2084-2
PRATA Stehen - Mistrovství v C++. ISBN: 80-251-0098-7, Computer Press
PHP Programujeme profesionálně, Computer Press · JavaScript a Ajax, Computer Press, 2007

7. semestr
Naprogramování zadané skriptovací aplikace (zápočet)
Praktická zkouška z programování zadaného příkladu (zkouška)
8. semestr
3 písemné testy v průběhu semestru
Zpracování, prezentace a obhajoba ročníkové práce
2 domácí práce
Zkouška (písemná a ústní část)
9. semestr
2 písemné testy v průběhu semestru
Zpracování, prezentace a obhajoba semestrální práce
1 domácí práce
Zkouška (písemná a ústní část)