Zabezpečení letového provozu
Název předmětu Zabezpečení letového provozu (ZLP)
Garant pplk. Ing. Luděk Čičmanec, Ph.D.
Katedra Katedra letectva
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška ANO
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Zabezpečení letového provozu (4/7)
Zabezpečení letového provozu (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 6
Dop. roč./sem. 5/10
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Zásady evidence a plánování provozu techniky LTPZ a Lzab 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Všeobecné zásady provozu, údržby a oprav techniky LTPZ a Lzab 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zásady provádění údržby techniky, meziopravní normy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zásady provádění oprav techniky LPZ a Lzab 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zásady provádění údržby a oprav techniky LTPZ a Lzab v civilním sektoru 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTD - elektrické a plynové revize techniky LTZ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zásady přípravy techniky LTPZ a Lzab k ZLP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces zabezpečení letového provozu v podmínkách letecké základny 8 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifické úkoly Lzab 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimní údržba letišť 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Letní údržba letišť 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základní druhy zabezpečení činnosti letectva vzdušných sil 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Síly a prostředky letecké základny při zabezpečení leteckého provozu 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizace letových dnů u letecké základny 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Všeobecné zásady létání 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlavní úkoly leteckého technického a provozního zabezpečení 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Činnost speciálních pracovišť LTPZ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlavní úkoly letištního zabezpečení 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prvky řízení v organizaci letištního technického zabezpečení 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlavní zásady organizace LTZ při přípravě na létání 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlavní zásady organizace LTZ při vlastním zabezpečení létání 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zásady zabezpečení letového provozu u letecké základny 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlavní zásady organizace LTZ v polních podmínkách 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlavní úkoly LPL v podmínkách vzdušných sil 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Struktury logistiky v podmínkách vzdušných sil 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospodaření s majetkem AČR v podmínkách letecké základny 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISL - evidence majetku 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systém doplňkové evidence majetku u NS 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zvláštnosti hospodaření s majetkem MU 2.2 a 5.0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pořizování majetku a služeb v podmínkách letecké základny 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systém zásobování majetkem v podmínkách AČR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Používání majetku AČR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakládání s nepotřebným majetkem 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarizace majetku u nákladového střediska 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řešení škod a ztrát majetku AČR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zabezpečení majetku a služeb v podmínkách zahraničních operací 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praktické zaměstnání k otázkám hospodaření s majetkem AČR 8 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krátkodobé, dlouhodobé ukládání techniky 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Služba PHM u letecké základny 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zabezpečení majetkem PHM u letecké základny 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zásobování a skladovací proces LPHM 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Princip skladování LPHM u letecké základny 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příprava prostředků LPHM pro doplňování letecké techniky 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrolní systém kvality PHM v AČR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratoř PHM v podmínkách letecké základny 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praktické zaměstnání k otázkám hospodaření s majetkem LPHM u letecké základny 8 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologická ochrana v podmínkách vzdušných sil 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologická ochrana letišť, létání 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlavní úkoly VHJ na letištích 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Činnost VHJ při zabezpečení letového provozu 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praktické zeměstnání k otázkám BIOL a VHJ 8 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologické zabezpečení letového provozu 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ochrana vody a půdy před účinky ropných látek 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negativní faktory leteckého provozu působící na lidské zdraví 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizace vojenské přepravy u letecké základny 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vojenská letecká doprava 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyžadování a zabezpečení vojenské letecké přepravy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přeprava nebezpečného materiálu 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Let-1-1 Předpis pro létání [Letecký předpis]. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2013
Let-9-3 Letištní zabezpečení [Letecký předpis]. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2014
NEVRLÝ, J., KVASNICA, P. Organizace Letištního technického zabezpečení [Učební text S-343]. 1.vyd. Brno: Vojenská akademie, 1999
NEVRLÝ J., KVASNICA P. Letištní plochy [Učební text S-2548] 1.vyd. Brno: Vojenská akademie, 2000
Všeob P-45 Vojenská přeprava osob a majetku. Praha: Ministerstvo obrany České republiky
Všeob 16-7 Ochrana vody a půdy před účinkem ropných produktů. Praha: Ministerstvo obrany České republiky
Vševojsk-2-4 Biologická ochrana letiště a létání. Praha: Ministerstvo obrany České republiky
Všeob-P-4 Hospodaření s majetkem v resortu. Praha: Ministerstvo obrany České republiky

Doporučená:
Let-1-6/L14 Vojenská letiště L14 [Letecký předpis]. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2015
Let-1-10 Letecké technické a provozní zabezpečení [Letecký předpis]. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2017
NEVRLÝ, J., KVASNICA, P. Organizace údržby a oprav zpevněných letištních ploch [Učební text S-616] 1.vyd., Brno, Vojenská akademie, 1994
Všeob-P-21 Řešení škod na majetku státu [Vojenský předpis]. Praha: Ministerstvo obrany České republiky
Všeob-P-37 Pravidla používání vozidel v resortu Ministerstva obrany [Vojenský předpis]. Praha: Ministerstvo obrany České republiky
Základní předpisy a technická dokumentace prostředků pro doplňování leteckých pohonných hmot do letecké techniky. Praha: Ministerstvo obrany České republiky
Vojenská doktrína - Použití dopravního letectva. Praha: Ministerstvo obrany České republiky

7. semestr – zpracování písemných dokumentů, seminární práce, účast na cvičení, ústní zkouška

10. semestr – zpracování písemných dokumentů, seminární práce, účast na cvičení, prezentace výstupů práce na seminářích