Air Traffic Support ZLP-5-MP
Subject Air Traffic Support (ATS)
Guarantee pplk. gšt. Ing. Luděk Čičmanec, Ph.D.
Department Department of Air Force
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Air Traffic Support (4/7)
Air Traffic Support (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 6
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Let-1-1 Předpis pro létání [Letecký předpis]. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2013
Let-9-3 Letištní zabezpečení [Letecký předpis]. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2014
NEVRLÝ, J., KVASNICA, P. Organizace Letištního technického zabezpečení [Učební text S-343]. 1.vyd. Brno: Vojenská akademie, 1999
NEVRLÝ J., KVASNICA P. Letištní plochy [Učební text S-2548] 1.vyd. Brno: Vojenská akademie, 2000
Všeob P-45 Vojenská přeprava osob a majetku. Praha: Ministerstvo obrany České republiky
Všeob 16-7 Ochrana vody a půdy před účinkem ropných produktů. Praha: Ministerstvo obrany České republiky
Vševojsk-2-4 Biologická ochrana letiště a létání. Praha: Ministerstvo obrany České republiky
Všeob-P-4 Hospodaření s majetkem v resortu. Praha: Ministerstvo obrany České republiky

Doporučená:
Let-1-6/L14 Vojenská letiště L14 [Letecký předpis]. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2015
Let-1-10 Letecké technické a provozní zabezpečení [Letecký předpis]. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2017
NEVRLÝ, J., KVASNICA, P. Organizace údržby a oprav zpevněných letištních ploch [Učební text S-616] 1.vyd., Brno, Vojenská akademie, 1994
Všeob-P-21 Řešení škod na majetku státu [Vojenský předpis]. Praha: Ministerstvo obrany České republiky
Všeob-P-37 Pravidla používání vozidel v resortu Ministerstva obrany [Vojenský předpis]. Praha: Ministerstvo obrany České republiky
Základní předpisy a technická dokumentace prostředků pro doplňování leteckých pohonných hmot do letecké techniky. Praha: Ministerstvo obrany České republiky
Vojenská doktrína - Použití dopravního letectva. Praha: Ministerstvo obrany České republiky

7. semestr – zpracování písemných dokumentů, seminární práce, účast na cvičení, ústní zkouška

10. semestr – zpracování písemných dokumentů, seminární práce, účast na cvičení, prezentace výstupů práce na seminářích