Vojenská historie VH-5-MPV
Název předmětu Vojenská historie (VH)
Garant prof. PhDr. RSDr. František Hanzlík, CSc.
Katedra Katedra teorie vojenství
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 1/1
Počet týdnů 13
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Vojenské umění ve válkách starověku, středověku a novověku 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velká francouzská revoluce, napoleonské války 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revoluce 1848, války a konflikty v Evropě a Americe v 2. polovině 19. století 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formování vojenskopolitických bloků, války a konflikty na přelomu 19. a 20.století v Evrop 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
První světová válka, příčiny vzniku, hlavní etapy 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Československé zahraniční vojsko za 1. světové války, domácí odboj, jejich význam pro vznik ČSR 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vývoj mezinárodního postavení ČSR v meziválečném období, důsledky nástupu fašismu v Německu pro vývoj ve světě a v Evropě 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Možnosti vojenské obrany ČSR, důsledky okupace ČSR 15. 3. 1939 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. světová válka, příčiny vzniku, hlavní etapy a důsledky 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Československé zahraniční vojsko a domácí odboj za 2. světové války 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vliv výsledků 2. sv. války na poválečné uspořádání, vnitropolitický vývoj 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vojáci proti komunistické totalitě, třetí odboj po únoru 1948 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vojenskopolitické souvislosti vývoje studené války v letech 1950 – 1989, armáda ve strukturách Varšavské smlouvy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AČR ve strukturách NATO, účast příslušníků armády v zahraničních misích 1989 - současnost 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
DUPUY, E., DUPUY, T. Harperova encyklopedie, historie vojenství. (od roku 3500 př. Kr. do roku 1700). Díl 1. Praha:Forma, 1996, 667 s. ISBN 80-7216-000-5
CUMMINS, Joseph. Kronika válek, od francouzské revoluce do iránsko-irácké války. Brno: Computer Press, a. s., 2011, 431 s. ISBN978-80-251-2844-2
KVAČEK, Robert. První světová válka a česká otázka. Praha: Triton, 2013, 178 s. ISBN 978-80-7387-635-7
BENEŠ, E. Světová válka a naše revoluce. Díl I.-III. Praha: Čin a Orbis, 1935, 537 s
MASARYK, T, G. Světová revoluce. Praha: Orbis a čin, 1930, 650 s
STRAKA, K. Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932-1939. Praha, Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2007, 158 s. ISBN 978-80-7278-376-2
ČEJKA, E. Československý odboj na Západě. Praha: Mladá fronta, 1997, 534 s. ISBN 80-204-0609-3
HANZLÍK, František. Diskriminace a perzekuce vojáků v Československu v letech 1945-1955. Praha: Powerprint s.r.o., 2015, 107 s. ISBN 978-80-87994-76-4
BÍLEK, J., LÁNÍK, J., MINAŘÍK, P. POVOLNÝ, D., ŠACH, J. Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy. Praha, Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2008, 255 s. ISBN 978-80-7278-472-1

Doporučená:
HANZLÍK, František; VONDRÁŠEK, Václav. Krajané v USA a vznik ČSR v dokumentech a fotografiích. Praha:Ministerstvo obrany ČR - PIC MO, 2009, 143 s. ISBN 978-80-7278-528-5
HANZLÍK, František. Krajané a československý zahraniční odboj 1938-1945 v dokumentech a fotografiích. Praha:Ministerstvo obrany ČR - PIC MO, 2010, 144 s. ISBN 978-80-7278-532-2
HANZLÍK, František; KONEČNÝ, Karel. Čs. vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948.Brno: Univerzita obrany, 2009, 135 s. ISBN 978-80-7231-681-6
HANZLÍK, František. Vojenský exil a krajané v USA pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948. Praha:Ministerstvo obrany České republiky – OKP, 2012, 190 s. ISBN 978-80-7278-588-9
HANZLÍK, František; VONDRÁŠEK, Václav. Armáda v zápase o uchopení politické moci v Československu v letech 1945-1948. Praha: Ministerstvo obrany - AVIS, 2006, 399 s. ISBN 80-7278-356-4
HANZLÍK, František; KONEČNÝ, Karel; POLLEY, Ivana. Československá obec legionářská v exilu 1949-1989. Praha:Ministerstvo obrany České republiky-VHÚ Praha, 2013, 165 s. ISBN 978-80-7278-620-6