Military History VH-5-MP
Subject Military History (MH)
Guarantee prof. PhDr. RSDr. František Hanzlík, CSc.
Department Katedra teorie vojenství
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 13
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Military art in wars in Ancient history, Medieval perios and Modern history 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
French Revolution and Napoleonic wars 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revolution of 1848, wars and conflicts in Europe and in America in second half of 19th century 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formation of military and political blocs, wars and conflicts in turn of 19th and 20th century in Europe 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
First World War, its causes and main periods 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czechoslovak foreign army in First World War, home resistance and its importance for establishing of independent Czechoslovakia 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development of international position of Czechoslovakia in interwar period, the impact of seize of power by Nazis in Germany for development in the world and Europe 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Possibilities of military defence of Czechoslovakia and impact of occupation of Czechoslovakia on 15 March 1939 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Second World War, its causes, main periods and its impacts 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czechoslovak foreign army and home resistance during Second World War 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The impact of results of Second World War on post-war situation of Czechoslovakia and its internal development 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soldiers against communist totalitarianism and third resistance movement after February 1948 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military and political context of development of Cold War in 1950-1989, army in structures of Warsaw Pact 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Army of Czech Republic in structures of NATO, participation of members of army in foreign missions since 1989 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
DUPUY, E., DUPUY, T. Harperova encyklopedie, historie vojenství. (od roku 3500 př. Kr. do roku 1700). Díl 1. Praha:Forma, 1996, 667 s. ISBN 80-7216-000-5
CUMMINS, Joseph. Kronika válek, od francouzské revoluce do iránsko-irácké války. Brno: Computer Press, a. s., 2011, 431 s. ISBN978-80-251-2844-2
KVAČEK, Robert. První světová válka a česká otázka. Praha: Triton, 2013, 178 s. ISBN 978-80-7387-635-7
BENEŠ, E. Světová válka a naše revoluce. Díl I.-III. Praha: Čin a Orbis, 1935, 537 s
MASARYK, T, G. Světová revoluce. Praha: Orbis a čin, 1930, 650 s
STRAKA, K. Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932-1939. Praha, Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2007, 158 s. ISBN 978-80-7278-376-2
ČEJKA, E. Československý odboj na Západě. Praha: Mladá fronta, 1997, 534 s. ISBN 80-204-0609-3
HANZLÍK, František. Diskriminace a perzekuce vojáků v Československu v letech 1945-1955. Praha: Powerprint s.r.o., 2015, 107 s. ISBN 978-80-87994-76-4
BÍLEK, J., LÁNÍK, J., MINAŘÍK, P. POVOLNÝ, D., ŠACH, J. Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy. Praha, Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2008, 255 s. ISBN 978-80-7278-472-1

Doporučená:
HANZLÍK, František; VONDRÁŠEK, Václav. Krajané v USA a vznik ČSR v dokumentech a fotografiích. Praha:Ministerstvo obrany ČR - PIC MO, 2009, 143 s. ISBN 978-80-7278-528-5
HANZLÍK, František. Krajané a československý zahraniční odboj 1938-1945 v dokumentech a fotografiích. Praha:Ministerstvo obrany ČR - PIC MO, 2010, 144 s. ISBN 978-80-7278-532-2
HANZLÍK, František; KONEČNÝ, Karel. Čs. vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948.Brno: Univerzita obrany, 2009, 135 s. ISBN 978-80-7231-681-6
HANZLÍK, František. Vojenský exil a krajané v USA pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948. Praha:Ministerstvo obrany České republiky – OKP, 2012, 190 s. ISBN 978-80-7278-588-9
HANZLÍK, František; VONDRÁŠEK, Václav. Armáda v zápase o uchopení politické moci v Československu v letech 1945-1948. Praha: Ministerstvo obrany - AVIS, 2006, 399 s. ISBN 80-7278-356-4
HANZLÍK, František; KONEČNÝ, Karel; POLLEY, Ivana. Československá obec legionářská v exilu 1949-1989. Praha:Ministerstvo obrany České republiky-VHÚ Praha, 2013, 165 s. ISBN 978-80-7278-620-6

prezentace seminární práce, písemný test