Military Hygiene I
Subject Military Hygiene I (MHY I)
Guarantee pplk. doc. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D.
Department Department of Military Internal Medicine and Military Hygiene
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 22
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
General and Communal Hygiene— control systems, hygiene requirements for accommodation accommodation 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General and Communal Hygiene - municipal waste management 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General and Communal Hygiene - drinking water safety 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupation Hygiene - Basics of Health and Safety, working environment factors - physical, chemical, biological and ergonomic 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupation Hygiene – work categorization 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupation Hygiene – Assessment of Physical Exercise 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition Hygiene - Qualitative and Quantitative Requirements for Food Security, Drinking Regime, Combat food rations 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition Hygiene - Health Risks from Food 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
System of preventive examinations and strategy of health support in the Czech Army 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Tuček a kol - Hygiena a epidemiologie, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2012
Fait, Vrablík, Češka a kol - Preventivní medicína. 2. rozšířené a přepracované vydání Maxdorf 2011
Podstatová - Základy epidemiologie a hygieny. Galén 2009
Pavlík a kol - Praktická cvičení z vojenské hygieny, FVZ UO Hradec Králové, 2009

Doporučená:
Zlatohlávek a kol - Klinická dietologie a výživa. Grada 2016
Komárek, Provazník a kol - Ochrana a podpora zdraví, Nadace CINDI, 3. lékařská fakulta UK, 2011
Fajfrová a kol – Zásobování vodou v polních podmínkách. FVZ Hradec Králové, 2016

Pro udělení zápočtu nutná 100% účast na výuce.