Základy strojnictví a části strojů ZSČS-5-MPV
Název předmětu Základy strojnictví a části strojů (ZSČS)
Garant kpt. Ing. David Dobrocký, Ph.D.
Katedra Katedra strojírenství
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 4
Dop. roč./sem. 1/1
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod do předmětu, Technická normalizace 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technické výkresy podle norem ISO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobrazování na technických výkresech 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kótování strojních součástí 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tolerování délkových rozměrů 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geometrická přesnost 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Struktura povrchu 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technické materiály a polotovary 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výkresová dokumentace 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kótování funkční a technologické 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstrukční proces a počítačová podpora CAD 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Závity - zobrazování, kótování a tolerování 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spojovací součásti 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pevné spoje 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Juříček, L., Jež, R.: Základy strojnictví a části strojů 1 a 2. UO Brno 2009 (2010). S3809 a S3809/2
Svoboda, P. aj.: Základy konstruování. VUT v Brně 2006, 200 s., ISBN 80-7204-458-3
Drastík, F.: Technické kreslení podle mezinárodních norem I., 2002, 230 str. ISBN 80-7225-013-2
Fiala, J. a kol.: Strojnické tabulky I, II, III (U 1170/1, 2, 3)
Juříček, L., Jež, R.: Základy strojnictví a části strojů 1 a 2. UO Brno 2009 (2010). S3809 a S3809/2
Svoboda, P. aj.: Základy konstruování. VUT v Brně 2006, 200 s., ISBN 80-7204-458-3
Pešík, L.: Části strojů: stručný přehled 1, 2. Liberec, Technická univerzita 2001, 2002
Čelechovský, P. a kol.: Části strojů, sbírka příkladů S 2793/1, 2a, 2b

Doporučená:
Leinveber, J. a kol.: Strojnické tabulky, Albra 2017
Hosnédl, S.-Krátký, J.: Příručka strojního inženýra. Obecné strojní části 1, 2. Computer Press 1999, 2000

Ústní zkouška, aktivní účast na cvičeních, zpracování 3 domácích prací, v průběhu semestru 1 kontrolní test.

 

Zápočet, aktivní účast na cvičeních, zpracování 2 domácích prací.