Essentials of Engineering and Machine Parts ZSČS-5-MP
Subject Essentials of Engineering and Machine Parts (EEM)
Guarantee kpt. Ing. David Dobrocký, Ph.D.
Department Department of Mechanical Engineering
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Juříček, L., Jež, R.: Základy strojnictví a části strojů 1 a 2. UO Brno 2009 (2010). S3809 a S3809/2
Svoboda, P. aj.: Základy konstruování. VUT v Brně 2006, 200 s., ISBN 80-7204-458-3
Drastík, F.: Technické kreslení podle mezinárodních norem I., 2002, 230 str. ISBN 80-7225-013-2
Fiala, J. a kol.: Strojnické tabulky I, II, III (U 1170/1, 2, 3)
Juříček, L., Jež, R.: Základy strojnictví a části strojů 1 a 2. UO Brno 2009 (2010). S3809 a S3809/2
Svoboda, P. aj.: Základy konstruování. VUT v Brně 2006, 200 s., ISBN 80-7204-458-3
Pešík, L.: Části strojů: stručný přehled 1, 2. Liberec, Technická univerzita 2001, 2002
Čelechovský, P. a kol.: Části strojů, sbírka příkladů S 2793/1, 2a, 2b

Doporučená:
Leinveber, J. a kol.: Strojnické tabulky, Albra 2017
Hosnédl, S.-Krátký, J.: Příručka strojního inženýra. Obecné strojní části 1, 2. Computer Press 1999, 2000

Ústní zkouška, aktivní účast na cvičeních, zpracování 3 domácích prací, v průběhu semestru 1 kontrolní test.

 

Zápočet, aktivní účast na cvičeních, zpracování 2 domácích prací.