Military Hygiene II VHY II-6-MP
Subject Military Hygiene II (MHY II)
Guarantee pplk. doc. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D.
Department Department of Military Internal Medicine and Military Hygiene
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 20
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Nutrition Hygiene - Food Safety System, Supervisory Authorities, Food Safety 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition Hygiene - Health Risks from Food - Alimentary Diseases 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition hygiene - basics of sensory analysis, sensory control of food 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hygieny výživy – food requirement in the Czech Army, Combat food rations 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition Hygiene - Qualitative and Quantitative Requirements for Food - RDI, Nutritional Recommendation, Drinking Regime 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition Hygiene - Evaluation of nutritional habits 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition Hygiene - Evaluation of Nutritional Status, Anthropometric Methods 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupation Hygiene - Basics of Health and Safety, working environment factors - physical, chemical, biological and ergonomic 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupation Hygiene – Physical Exercise, Physiology of physical activity 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupation Hygiene - assessment of physical fitness, system of stress and rest 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General and Communal Hygiene - drinking water safety in both peace and field conditions 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General and Communal Hygiene - practical water quality control 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General and Communal Hygiene - municipal and medical waste management 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communal Hygiene - accommodation block inspection systems, hygiene requirements for accommodation facilities 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
System of preventive examinations in the Czech Army, strategy of health promotion in the Czech Army - specific programs for health promotion 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preventive hygienic activity in health care facilities, common hygienic supervision in the conditions of the Czech Army 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Method of creating hygienic passports and reports 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Tuček a kol - Hygiena a epidemiologie, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2012
Fait, Vrablík, Češka a kol - Preventivní medicína. 2. rozšířené a přepracované vydání Maxdorf 2011
Podstatová - Základy epidemiologie a hygieny. Galén 2009
Pavlík a kol - Praktická cvičení z vojenské hygieny, FVZ UO Hradec Královoé, 2009
Fajfrová a kol – Zásobování vodou v polních podmínkách. FVZ Hradec Králové, 2016

Doporučená:
Zlatohlávek a kol - Klinická dietologie a výživa. Grada 2016
Komárek, Provazník a kol - Ochrana a podpora zdraví, Nadace CINDI, 3. lékařská fakulta UK, 2011

Pro udělení zápočtu nutná 100% účast na výuce