Aplikované technologie letového provozu ATLP-5-MP
Název předmětu Aplikované technologie letového provozu (ATLP)
Garant doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Katedra Katedra letectva
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Aplikované technologie letového provozu (2/4)
Aplikované technologie letového provozu (5/9)
Aplikované technologie letového provozu (3/6)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 3
Dop. roč./sem. 3/6
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Základy obecné navigace 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnetismus a kompasy 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mapy 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navigace výpočtem 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radionavigační systémy závislé na pozemních prostředcích 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radionavigační systémy nezávislé na pozemních prostředcích 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radionavigační systémy závislé na kosmických prostředcích 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] CHMELÍK, Jakub. Hmotnost a vyvážení (031): učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-438-9
[2] STAVOVČÍK, Boleslav, STEKLA, Ivan. Obecná navigace (061): učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-576-1
[3] VOSECKÝ, Slavomír. Radionavigace (062): učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-764-2
[4] HÁČIK, Ĺubomír. Lidská výkonnost a omezení (040): učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 978-80-7204-471-0

Doporučená:
[5] BENEŠ, Ladislav. Učebnice pilota: aerodynamika, letecká meteorologie, letecká navigace, GPS, letadla, 2, opr. vyd. Cheb: Svět křídel, 2000. ISBN 80-85280-30-2

Účast na cvičeních a laboratorních praktikách, ústní a písemná přezkoušení, semestrální práce.