Applied Air Traffic Technology ATLP-5-MP
Subject Applied Air Traffic Technology (AATT)
Guarantee doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Department Department of Air Force
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Applied Air Traffic Technology (2/4)
Applied Air Traffic Technology (5/9)
Applied Air Traffic Technology (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] CHMELÍK, Jakub. Hmotnost a vyvážení (031): učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-438-9
[2] STAVOVČÍK, Boleslav, STEKLA, Ivan. Obecná navigace (061): učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-576-1
[3] VOSECKÝ, Slavomír. Radionavigace (062): učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-764-2
[4] HÁČIK, Ĺubomír. Lidská výkonnost a omezení (040): učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 978-80-7204-471-0

Doporučená:
[5] BENEŠ, Ladislav. Učebnice pilota: aerodynamika, letecká meteorologie, letecká navigace, GPS, letadla, 2, opr. vyd. Cheb: Svět křídel, 2000. ISBN 80-85280-30-2

Účast na cvičeních a laboratorních praktikách, ústní a písemná přezkoušení, semestrální práce.