Vojenský leadership VLEA-5-MP
Název předmětu Vojenský leadership (VLEA)
Garant doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.
Katedra Katedra aplikovaných sociálních a humanitních věd
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Vojenský leadership (3/5)
Vojenský leadership (3/6)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 2
Dop. roč./sem. 3/6
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Prediagnostika kompetencí velitele – leadera u jednotlivých studentů 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozvoj kompetencí velitele – leadera modelové situace na pozici VČ 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozvoj kompetencí velitele – leadera pro morální a komunikační kompetence 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management stresu 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozvoj resilience – odolnost vůči psychofyzickému stresu 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ADAIR, John. 2006. Leadership. Brno: Computer Press. 289 s. ISBN 80-251-1256-X.
ADRP 6-22: Army leadership [online]. 2012. Whasington DC: Department of the Army [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: https://goo.gl/h1ywik
AMBROZOVÁ, E., KOLEŇÁK, J., ULLRICH, D., POKORNÝ, V. Kognitivní management. KEY Publishing s.r.o., Brno, 2016. 189 s. ISBN 978-80-7418-254-9.
DZIAKOVÁ, Olga. Vojenská psychologie. Praha: Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-156-7.
MITÁČEK, Radek, PTÁČEK, ZEZULA, Jan. Psychologie pro vzdělávání vojenských profesionálů. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-384-6. Skripta.
Mistr SUN, O Válečném umění, překlad Oldřich Král, Maxima, Praha, 1999, ISBN 80-901333-5-5.
<p>ULLRICH, David, KOLEŇÁK , Jiří, AMBROZOVÁ, Eva, MILICHOVSKÝ, František, POKORNÝ, Vratislav. Global X-tream Index and its Partial Parameters for Identifying the Level of Potential Individual Characteristics in the Challenging Conditions of a Modern Corporate and Security Environment. <em>Sustainability,</em> 2019, 11(12), 1-15. ISSN 2071-1050. </p>
<p>MCCRATY, Rollin. 2015. SCIENCE OF THE HEART: Exploring the Role of the Heart in Human Performance. Boulder Creek, CA: HeartMath Institute. ISBN 978-1-5136-0636-1.</p>
<p>MAC GILLAVRY, David William, ULLRICH, David. A Novel Theory on the Predictive Value of Variation in the beta-Endorphin System on the Risk and Severity of PTSD. <em>Military Psychology</em>, 2020, 32(3), 247-260. ISSN 0899-5605.</p>

Doporučená:
BELZ, Horst, SIEGRIST, Marco. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80- 262-0846-4.
HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Grada, Praha, 2007, ISBN 978-80-247-1457-8.
PLAMÍNEK, Jiří, FIŠER, Roman. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada, 2004. ISBN: 978-80-247-6318-7.
POKORNÝ, V., AMBROZOVÁ, E., ULLRICH, D., KOLEŇÁK, J. „Mentální trénink jako efektivní metoda pro osobní život, profesi a leadership“. Recenzovaný společenskovědní časopis Scientia et Societas, č. 2, ročník XIII. Praha: 2017. s. 177 – 188. ISSN 1801-7118.
<p>ULLRICH, D., 2017. Kompetence velitele – leadera. Univerzita Obrany v Brně, Habilitační práce.</p>

5. semestr - písemný didaktický test zaměřený na teoretickou a aplikační část z oblasti vojenského leadershipu, zpracování seminárního projektu v rozsahu do 10 stran na zadané téma a jeho prezentace. Prostudování povinné literatury.

6. semestr - zpracování seminárního projektu v rozsahu do 10 stran na zadané téma a jeho prezentace. Prostudování povinné literatury.

Zkouška ústní.