Vojenský leadership VLEA-5-MP
Název předmětu Vojenský leadership (VLEA)
Garant plk. doc. Ing. Mgr. David Ullrich, Ph.D., MBA
Katedra Katedra leadershipu
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Vojenský leadership (3/5)
Vojenský leadership (3/6)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 2
Dop. roč./sem. 3/6
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Prediagnostika kompetencí velitele – leadera u jednotlivých studentů 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozvoj kompetencí velitele – leadera modelové situace na pozici VČ 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozvoj kompetencí velitele – leadera pro morální a komunikační kompetence 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management stresu 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozvoj resilience – odolnost vůči psychofyzickému stresu 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ADAIR, John. 2006. Leadership. Brno: Computer Press. 289 s. ISBN 80-251-1256-X.
ADRP 6-22: Army leadership [online]. 2012. Whasington DC: Department of the Army [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: https://goo.gl/h1ywik
AMBROZOVÁ, E., KOLEŇÁK, J., ULLRICH, D., POKORNÝ, V. Kognitivní management. KEY Publishing s.r.o., Brno, 2016. 189 s. ISBN 978-80-7418-254-9.
DZIAKOVÁ, Olga. Vojenská psychologie. Praha: Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-156-7.
MITÁČEK, Radek, PTÁČEK, ZEZULA, Jan. Psychologie pro vzdělávání vojenských profesionálů. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-384-6. Skripta.
Mistr SUN, O Válečném umění, překlad Oldřich Král, Maxima, Praha, 1999, ISBN 80-901333-5-5.
<p>ULLRICH, David, KOLEŇÁK , Jiří, AMBROZOVÁ, Eva, MILICHOVSKÝ, František, POKORNÝ, Vratislav. Global X-tream Index and its Partial Parameters for Identifying the Level of Potential Individual Characteristics in the Challenging Conditions of a Modern Corporate and Security Environment. <em>Sustainability,</em> 2019, 11(12), 1-15. ISSN 2071-1050. </p>
<p>MCCRATY, Rollin. 2015. SCIENCE OF THE HEART: Exploring the Role of the Heart in Human Performance. Boulder Creek, CA: HeartMath Institute. ISBN 978-1-5136-0636-1.</p>
<p>MAC GILLAVRY, David William, ULLRICH, David. A Novel Theory on the Predictive Value of Variation in the beta-Endorphin System on the Risk and Severity of PTSD. <em>Military Psychology</em>, 2020, 32(3), 247-260. ISSN 0899-5605.</p>

Doporučená:
BELZ, Horst, SIEGRIST, Marco. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80- 262-0846-4.
HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Grada, Praha, 2007, ISBN 978-80-247-1457-8.
PLAMÍNEK, Jiří, FIŠER, Roman. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada, 2004. ISBN: 978-80-247-6318-7.
POKORNÝ, V., AMBROZOVÁ, E., ULLRICH, D., KOLEŇÁK, J. „Mentální trénink jako efektivní metoda pro osobní život, profesi a leadership“. Recenzovaný společenskovědní časopis Scientia et Societas, č. 2, ročník XIII. Praha: 2017. s. 177 – 188. ISSN 1801-7118.
<p>ULLRICH, D., 2017. Kompetence velitele – leadera. Univerzita Obrany v Brně, Habilitační práce.</p>

5. semestr - písemný didaktický test zaměřený na teoretickou a aplikační část z oblasti vojenského leadershipu, zpracování seminárního projektu v rozsahu do 10 stran na zadané téma a jeho prezentace. Prostudování povinné literatury.

6. semestr - zpracování seminárního projektu v rozsahu do 10 stran na zadané téma a jeho prezentace. Prostudování povinné literatury.

Zkouška ústní.