Farmakologie a speciální farmakologie
Název předmětu Farmakologie a speciální farmakologie (FF)
Garant prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
Katedra Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu NE
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 1/2
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Předmět farmakologie, členění, základní pojmy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základy farmakodynamiky a farmakokinetiky 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Léčiva ovlivňující periferní a centrální nervový systém 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Léčiva ovlivňující bolest a zánět 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Léčiva ovlivňující kardiovaskulární systém 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Léčiva u chorob dýchacích cest 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Léčiva ovlivňující gastrointestinální a močový systém 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antimikrobionální léčiva 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologická léčiva 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Léky, třídění, skupiny léčiv 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Účinky léčiv na úrovni orgánové, tkáňové a molekulární 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmakokinetické děje, farmakokinetické parametry 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faktory ovlivňující výsledný efekt léčiva 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reakce nemocného na podaný lék, indikace a kontraindikace 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uvedení nového léčiva pro léčebné využití 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přípravky pro desinfekci a antisepsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lékové intoxikace – možnosti léčby 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Závěrečný seminář formou PP prezentace studentů na zadané téma: lékové nebo látkové intoxikace – příznaky, diagnostika, předlékařská pomoc, lékařská pomoc, následná lékařská pomoc 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Fusek, J., Herink, J., Pleskot, O. Obecná farmakologie. Učební texty Fakulty zdravotnických studií UPa, 2018, 123 stran, ISBN 978-80-7560-129-2
Martínková, J. a kol. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2. zcela přepracované a doplněné vydání. Grada Publishing, Praha, 2018, 520 stran, ISBN 978-80-247-4157-4

Doporučená:
Pokorný, J. a kol. Urgentní medicína. Galén, Praha 2004, 547 stran, ISBN 80-7262-259-5

Splnění povinné 80% aktivní účasti na cvičení

Příprava a obhajoba prezentace na téma léková/látková intoxikace, symptomatologie, první a předlékařská pomoc, léčba