Pharmacology and Special Pharmacology FF-3-BP
Subject Pharmacology and Special Pharmacology (PSP)
Guarantee prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
Department Department of Military Medical Service Organisation and Management
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Subject of pharmacology, classification, basic terms. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of pharmacodynamics and pharmacokinetics 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugs affecting peripheral and central nervous system 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugs affecting pain and inflammation 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugs affecting cardiovascular system 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugs for airway diseases 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugs affecting gastrointestinal and urinary systems 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antimicrobial drugs 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biological drugs 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugs, classification, drug groups 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugs effects at the organ, tissue and molecular level 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmacokinetic actions, pharmacokinetic parameters 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Factors affecting final drug effect 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patient´s response to the given drug, indications and contraindications 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introduction of a new drug for medical use 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desinfectants and antiseptics 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drug intoxication – treatment options 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Final seminar in the form of students´ PP presentations on an assigned topic: drug and substance intoxication – symptoms, diagnostics, pre-medical care, medical care, follow-up medical care 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Fusek, J., Herink, J., Pleskot, O. Obecná farmakologie. Učební texty Fakulty zdravotnických studií UPa, 2018, 123 stran, ISBN 978-80-7560-129-2
Martínková, J. a kol. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2. zcela přepracované a doplněné vydání. Grada Publishing, Praha, 2018, 520 stran, ISBN 978-80-247-4157-4

Doporučená:
Pokorný, J. a kol. Urgentní medicína. Galén, Praha 2004, 547 stran, ISBN 80-7262-259-5

Splnění povinné 80% aktivní účasti na cvičení

Příprava a obhajoba prezentace na téma léková/látková intoxikace, symptomatologie, první a předlékařská pomoc, léčba