Communication and Interactive Processes KIP-3-BP
Subject Communication and Interactive Processes (CIP)
Guarantee PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Communication and Interactive Processes (1/1)
Communication and Interactive Processes (1/2)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Specifics of communication with clients at different age stages 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication with clients with different types of I disability 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disorders in interpersonal communication, communication with problematic individuals 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intercultural communication 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication with a client with a serious disease, with a dying person and mourners 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solving conflicts and problematic communication strategies training 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training of communication specifics with children, adults and senior citizens 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training of communication specifics with a client with different types of disability 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training of communication specifics with problematic individuals 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intercultural communication issues, means facilitating intercultural communication 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training of communication with a client with a serious disease, with a dying person and mourners 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ANDRŠOVÁ, A. Psychologie a komunikace pro záchranáře: v praxi. Praha: Grada, 2012
PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012
PTÁČEK, R.; BARTŮNĚK, P. a kol. Etika a komunikace v medicíně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. a., 2011
ŠPATENKOVÁ, N.; KRÁLOVÁ, J. Základní otázky komunikace: komunikace (nejen) pro sestry. 1. vyd. Praha: Galén, 2009

Doporučená:
PLEVOVÁ, I., SLOWIK, R., Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010
POKORNÁ, A., Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010
BURDA, P., Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem. Brno: NCO NZO, 2014
EVANGELU, J. E., Krizová komunikace: efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Ostrava: Key Publishing 2013
TOMOVÁ, Š., KŘIVKOVÁ, J., Komunikace s pacientem v intenzivní péči. Praha: Grada, 2016
DE VITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008
KŘIVOHLAVÝ, J. Konflikty mezi lidmi. 2. vyd. Praha: Portál, s. r. o., 2008
WEISS, P.; JANÁČKOVÁ, L. Komunikace ve zdravotnické péči. 1. vyd. Praha: portál, s. r. o., 2008

Splnění povinné 80% účasti na cvičeních, aktivita ve cvičeních, zpracování zadané práce

Splnění povinné 80% účasti na přednáškách

Splnění písemného testu nebo ústní zkoušky dle rozhodnutí garanta předmětu