Pedagogy and Education
Subject Pedagogy and Education (PaE)
Guarantee PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Pedagogy as a branch of science 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagogical principles 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational reality: basic terms and relations 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Types of education. Educational process, teaching/learning 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subject of education, Educator´s profession 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational environment 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Didactics in nursing 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traditional and activating teaching methods 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A nurse in the role of educator 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR model 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alternative teaching methods used in education 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discussion on educator´s profession in healthcare 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic teaching abilities. Didactic principles in healthcare 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developing a curriculum 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesson plan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of teaching process 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criteria for evaluation of a teacher and a learner 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2010
KOLÁŘ, Z. a kol. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada, 2012
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2009
TALIÁNOVÁ, M., ŘEŘUCHOVÁ, M. Vybrané kapitoly z didaktiky ošetřovatelství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011

Doporučená:
PRŮCHA, J. a kol. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009
MUMA, R. D., LYONS, B. A. Patient education: a practical approach. Sudbury, Mass: Jones & Bartlett Learning, 2012

Splnění povinné 80 % účasti na cvičeních.

Splnění písemného testu nebo ústního zkoušení dle rozhodnutí garanta předmětu.