Informace o ochraně osobních údajů

Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány podle zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů.

Souhlasím s případným zasíláním sdělení souvisejících s nabídkou studia na UO prostřednictvím elektronické pošty na moji emailovou adresu v souladu s ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.