Registrace

Vytvoření nového účtu


Pro spárování výsledků přijímací zkoušky (vykonané v rámci přípravného kurzu) s Vaší přihláškou na Univerzitu obrany je nutné použít stejnou e-mailovou adresu.


Trvalé bydliště
(*) … povinný údaj
Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány podle zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů. Souhlasím s případným zasíláním sdělení souvisejících s nabídkou studia na UO prostřednictvím elektronické pošty na moji emailovou adresu v souladu s ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.