Human Resources Management and Development ŘLZ-5-MP
Subject Human Resources Management and Development (HRM)
Guarantee Ing. Monika Davidová, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Human Resources Management and Development (4/7)
Human Resources Management and Development (4/8)
Human Resources Management and Development (5/9)
Human Resources Management and Development (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 9
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Performance management and employee evaluation 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motivation and stimulation of employees, working relationships in the work team 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Measurement and normalization of time consumption and labor consumption 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneration of employees 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate Social Policy and Employee Benefits 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Employee deployment, working groups. Organizational changes and reduction of numbers 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel audit, personnel controlling 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel benchmarking, personnel reporting and statistics 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internal labor market and its analysis 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of the external labor market 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel counseling and outsourcing of personnel activities, current issues of personal practice 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate Social Responsibility, Concept of Human Capital in the Context of a Knowledge Economy and Economics 4.0 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practical training - in cooperation with the section of the Secretary of State of the Ministry of Defense of the Czech Republic and the Agency of Human Resources of the Czech Republic 90 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: 13. vydání. Přeložil Martin ŠIKÝŘ. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.
ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.
ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. Praha: Grada, 2009. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2890-2.
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-893-4.
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů. V Praze: C. H. Beck, 2012. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-347-9.
KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, 2010. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3.
KOUBEK, Josef. Řízení pracovního výkonu. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-116-X.
ŠIKÝŘ, Martin. Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2014. Manažer. ISBN 978-80-247-5212-9.
TOMŠÍ, Ivan. Mzdy a mzdové systémy. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-340-9.
<p>PALÍŠKOVÁ, Marcela. <em>Trh práce v Evropské unii: historický vývoj, aktuální trendy a perspektivy. </em>Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxiii, 203 s. Beckova edice ekonomie.</p>
<p>PALÍŠKOVÁ, Marcela. <em>Personální řízení: úvod do moderní personalistiky. </em>Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2021. xix, 237 stran. Beckovy ekonomické učebnice.</p>

Doporučená:
KLEIBL, Jiří, Zuzana DVOŘÁKOVÁ a Bořivoj ŠUBRT. Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-389-2.
ULRICH, David. Mistrovské řízení lidských zdrojů: překlad bestselleru Human resource champions. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5.
ULRICH, David. Nová éra řízení lidských zdrojů - ze servisu partnerem: šest kompetencí pro HR budoucnosti. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5090-3.
FOOT, Margaret a Caroline HOOK. Personalistika. Přeložil Jiří BLÁHA, přeložil Zdeňka KAŇÁKOVÁ, přeložil Aleš MATEICIUC. Praha: Computer Press, 2002. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 80-7226-515-6.

7. semestr: individuální ověření výsledků: aktivní účast na cvičeních, zpracování a obhajoba Power Pointové prezentace na zadané téma v rozsahu 20 min vystoupení, zkouška: individuální, ústní.

8. semestr: individuální ověření výsledků: aktivní účast na cvičeních, zpracování a obhajoba Power Pointové prezentace na zadané téma v rozsahu 30 min vystoupení, zkouška: individuální, ústní.

9. semestr: individuální ověření výsledků: aktivní účast na cvičeních, zpracování a obhajoba Power Pointové prezentace na zadané téma v rozsahu 20 min vystoupení, zpracování případové studie konkrétního řešení personálního postupu a personálního opatření včetně jeho obhajoby, zkouška: individuální, ústní.

10. semestr: individuální ověření výsledků: aktivní účast na cvičeních, zpracování případové studie konkrétního řešení personálního postupu a personálního opatření včetně jeho obhajoby, modelové zpracování osobního spisu VZP v rámci zásad vedení osobní evidence a PA.