Military Leadership VLEA-5-MP
Subject Military Leadership (MLEA)
Guarantee plk. doc. Ing. Mgr. David Ullrich, Ph.D., MBA
Department Department of Leadership
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Military Leadership (1/2)
Military Leadership (2/3)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Klasifikovaný zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 13
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Military leadership as a process 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military leader - competence and quality 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military leadership in historical context 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moral competence 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethical leadership, combat ethos and Esprit de Corps 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Competence to lead and develop teams 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication competence of a leader - behavior of a leader 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motivation, performance and burnout syndrome 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methods of identification of leader competencies 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The concept of resilience and stress, stress management 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resilience - the concept of coherence and building resilience 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resilience building strategies 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Model situations in military leadership - credit seminar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ADRP 6-22: Army leadership [online]. 2012. Whasington DC: Department of the Army [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: https://goo.gl/h1ywik
AMBROZOVÁ, E., KOLEŇÁK, J., ULLRICH, D., POKORNÝ, V. Kognitivní management. KEY Publishing s.r.o., Brno, 2016. 189 s. ISBN 978-80-7418-254-9.
DZIAKOVÁ, Olga. Vojenská psychologie. Praha: Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-156-7.
MITÁČEK, Radek, PTÁČEK, ZEZULA, Jan. Psychologie pro vzdělávání vojenských profesionálů. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-384-6. Skripta.
Mistr SUN, O Válečném umění, překlad Oldřich Král, Maxima, Praha, 1999, ISBN 80-901333-5-5.
<p>ULLRICH, David, KOLEŇÁK , Jiří, AMBROZOVÁ, Eva, MILICHOVSKÝ, František, POKORNÝ, Vratislav. Global X-tream Index and its Partial Parameters for Identifying the Level of Potential Individual Characteristics in the Challenging Conditions of a Modern Corporate and Security Environment. <em>Sustainability,</em> 2019, 11(12), 1-15. ISSN 2071-1050. </p>
<p>AMBROZOVÁ, E., KOLEŇÁK, J., ULLRICH, D., POKORNÝ, V. <em>Kognitivní management. </em>KEY Publishing s.r.o., Brno, 2016. 189 s. ISBN 978-80-7418-254-9.</p>

Doporučená:
HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Grada, Praha, 2007, ISBN 978-80-247-1457-8.
PLAMÍNEK, Jiří, FIŠER, Roman. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada, 2004. ISBN: 978-80-247-6318-7.
POKORNÝ, V., AMBROZOVÁ, E., ULLRICH, D., KOLEŇÁK, J. „Mentální trénink jako efektivní metoda pro osobní život, profesi a leadership“. Recenzovaný společenskovědní časopis Scientia et Societas, č. 2, ročník XIII. Praha: 2017. s. 177 – 188. ISSN 1801-7118.
<p>ULLRICH, D., 2017. Kompetence velitele – leadera. Univerzita Obrany v Brně, Habilitační práce.</p>
<p>PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. <em>Psychologie efektivního leadershipu</em>. Praha: Grada, 2013. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4646-3.</p>
<p>MCCRATY, Rollin. 2015. SCIENCE OF THE HEART: Exploring the Role of the Heart in Human Performance. Boulder Creek, CA: HeartMath Institute. ISBN 978-1-5136-0636-1.BELZ, Horst, SIEGRIST, Marco. <em>Klíčové kompetence a jejich rozvíjení</em>. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80- 262-0846-4.</p>
<p>MAC GILLAVRY, David William, ULLRICH, David. A Novel Theory on the Predictive Value of Variation in the beta-Endorphin System on the Risk and Severity of PTSD. <em>Military Psychology</em>, 2020, 32(3), 247-260. ISSN 0899-5605.</p>
<p>BARTONE, Paul T., Scott A. SNOOK, George B. FORSYTHE, Philip LEWIS and Richard C. BULLIS, 2007. Psychosocial Development and Leader Performance of Military Officer Cadets. Leadership Quarterly, pp. 490-504.</p>
  1. semestr - zpracování týmového projetu v rozsahu do 6 stran a jeho prezentace – téma: Význam psychologie v praxi vojenského leadera.
  2. semestr - zpracování seminárního projektu v rozsahu do 10 stran na zadané téma a jeho prezentace. Prostudování povinné literatury.