Military Technologies – Mechanical
Study program type long cycle master's
Study form full-time study
Study language czech
Study period 5 years
Ensures Faculty of Military Technology
Conditions of acceptance to study

Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou na předepsaném formuláři. Požadavky na přijímací řízení jsou schvalovány akademickým senátem Fakulty vojenských technologií na příslušný akademický rok. V rámci přijímacího řízení jsou uchazeči na základě jejich zájmu předurčení pro studium v jednotlivých studijních specializacích. Potvrzení zařazení studenta do studijní specializace je upřesňováno v průběhu 3. semestru studia na základě upřesněného požadavku MO ČR na počty absolventů jednotlivých studijních specializací, zájmu studentů a výsledků, kterých v průběhu studia dosáhli.

Přijímací zkouška standardně zahrnuje:

  • test studijních předpokladů,
  • ověření tělesné zdatnosti uchazeče,
  • test z jazyka anglického.

Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání.

ISCED F 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Combat and Special Vehicles)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Aircraft – Fuselages and Engines)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Airport and Technical Support)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Air Traffic Controller)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Military Pilot)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Weapons and Ammunition)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Military Engineering)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Weapon Systems of Air Defence)
Code M1088P270001
M1088P270001 (Combat and Special Vehicles)
M1088P270001 (Aircraft – Fuselages and Engines)
M1088P270001 (Airport and Technical Support)
M1088P270001 (Air Traffic Controller)
M1088P270001 (Military Pilot)
M1088P270001 (Weapons and Ammunition)
M1088P270001 (Military Engineering)
M1088P270001 (Weapon Systems of Air Defence)
Number of NAU verdict NAU-111/2018-10
NAU-111/2018-10 (Combat and Special Vehicles)
NAU-111/2018-10 (Aircraft – Fuselages and Engines)
NAU-111/2018-10 (Airport and Technical Support)
NAU-111/2018-10 (Air Traffic Controller)
NAU-111/2018-10 (Military Pilot)
NAU-111/2018-10 (Weapons and Ammunition)
NAU-111/2018-10 (Military Engineering)
NAU-246/2021-15 (Weapon Systems of Air Defence)
Acreditated 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Combat and Special Vehicles)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Aircraft – Fuselages and Engines)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Airport and Technical Support)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Air Traffic Controller)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Military Pilot)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Weapons and Ammunition)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Military Engineering)
16. 06. 2022 - 17. 10. 2028 (Weapon Systems of Air Defence)
Profile of study program Profesně zaměřený
Academic degree Master
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program pplk. prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts YES
Approval date 07. 03. 2018
Education areas

Bezpečnostní obory 49%

Strojírenství, technologie a materiály 51 %

Practise
Perspective

Specialization and curriculum
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 2
1/1 5
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 4
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
1/2 2
1/2 4
1/2 3
1/2 3
1/2 2
3. semester
Povinný
2/3 4
2/3 2
2/3 5
2/3 3
2/3 3
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 3
2/4 4
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 3
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 1
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
3/6 2
3/6 6
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 3
4/7 3
4/7 3
4/7 3
4/7 3
4/7 6
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semester
Povinný
4/8 2
4/8 6
4/8 2
4/8 6
4/8 4
4/8 3
4/8 3
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semester
Povinný
5/9 2
5/9 5
5/9 6
5/9 4
5/9 2
5/9 6
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 28
5/10 1
5/10 7
5/10 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Together require 306 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Strojírenské technologie používané ve vojenských aplikacích; Materiály používané v konstrukci vojenské techniky; Technická mechanika; Metody zabezpečování spolehlivosti vojenské techniky.
Teorie a konstrukce bojových a speciálních vozidel
Celkové uspořádání vozidel, vozidlové spalovací motory, elektrické a speciální zařízení vozidel, konstrukční bezpečnost vozidel, teorie pohybu vozidel.
Technická služba
Význam technické služby v AČR; zásady provozu a údržby v mírových podmínkách a v polních podmínkách; zásady
logistiky a teorie zásob; způsoby a metody ukládání techniky a skladování materiálu; manipulační, dopravní a přepravní
prostředky v AČR.
Technologie údržby bojových a speciálních vozidel
Moderní metody hodnocení provozních hmot a materiálu používaných u bojových a speciálních vozidel v provozu;
teoretické základy údržby strojních a elektrických soustav; aplikaci metod údržby preventivní a nápravné údržby
bojových a speciálních vozidel v prostředí ozbrojených sil.
Spolehlivost a diagnostika bojových a speciálních vozidel
Moderní metody zabezpečování spolehlivosti bojových a speciálních vozidel a jejich hlavních částí při vývoji, návrhu,
zkouškách a v provozu; teoretické základy technické diagnostiky a základní metody a prostředky zjišťování7
technického stavu vozidel; aplikace metod technické diagnostiky v údržbových systémech bojových a speciálních
vozidel.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)
Účast na cvičení, laboratorních praktikách a praktických ukázkách, ústní a písemná přezkoušení, seminární práce.

Suggestion of final thesis topics
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 2
1/1 5
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 4
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
1/2 2
1/2 4
1/2 3
1/2 3
1/2 2
3. semester
Povinný
2/3 4
2/3 2
2/3 5
2/3 3
2/3 3
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 3
2/4 4
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 3
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 4
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 1
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
3/6 2
3/6 3
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 3
4/7 2
4/7 2
4/7 3
4/7 3
4/7 6
4/7 4
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semester
Povinný
4/8 5
4/8 2
4/8 4
4/8 6
4/8 4
4/8 3
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semester
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 6
5/9 5
5/9 4
5/9 2
5/9 5
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 28
5/10 1
5/10 7
5/10 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Together require 304 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury
a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Strojírenské technologie používané ve vojenských
aplikacích; Materiály používané v konstrukci vojenské techniky; Technická mechanika; Metody zabezpečování
spolehlivosti vojenské techniky.
Stavba letadel
Stavební mechanika leteckých konstrukcí, konstrukce a pevnost letadel, systémy letadel a zkoušení letadel.
Letecké pohonné jednotky
Vnitřní a vnější aerodynamika; výkony a vlastnosti letecké techniky; teorie, konstrukce a dynamika leteckých
lopatkových motorů.
Inženýrská letecká služba
Moderní metody zabezpečování spolehlivosti letecké techniky, zásady bezpečnosti provozu
letecké techniky, údržba a opravy letecké techniky, organizace provozu a údržby vojenské letecké techniky

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)
Účast na cvičení, laboratorních praktikách a praktických ukázkách, ústní a písemná přezkoušení, seminární práce.
Povinná praxe na leteckých základnách a u VA Vyškov dle požadavků daných Odborem dohledu nad vojenským
letectvím SDK MO.

Suggestion of final thesis topics
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 2
1/1 5
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 4
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
1/2 2
1/2 4
1/2 3
1/2 3
1/2 2
3. semester
Povinný
2/3 4
2/3 2
2/3 5
2/3 3
2/3 3
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 3
2/4 4
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 3
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 1
3/6 3
3/6 2
3/6 3
3/6 2
3/6 3
3/6 3
3/6 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 2
4/7 4
4/7 2
4/7 2
4/7 2
4/7 1
4/7 3
4/7 3
4/8 6
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semester
Povinný
4/8 2
4/8 4
4/8 6
4/8 4
4/8 3
4/8 3
4/8 3
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semester
Povinný
5/9 2
5/9 3
5/9 7
5/9 5
5/9 4
5/9 3
5/9 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 28
5/10 1
5/10 7
5/10 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Together require 306 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury
a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Strojírenské technologie používané ve vojenských
aplikacích; Materiály používané v konstrukci vojenské techniky; Technická mechanika; Metody zabezpečování
spolehlivosti vojenské techniky.
Technologie letištního technického zabezpečení
Základní teoretické znalosti pro specialistu letištního a leteckého technického a provozního zabezpečení pro oblast letového provozu v souladu s požadavkem Odboru dozoru nad
vojenským letectvem AČR (definovaný obsah disciplín jako Letecké právo, Navigace, Provozní postupy, Letiště,
Techniky a organizace letištního a leteckého technického a provozního zabezpečení)
Letecká technika a technologie – LP
Základní teoretické znalosti pro odbornost pilota pro oblast letecké techniky a technologie v souladu s požadavkem Odboru vojenského letectví AČR (definovaný obsah disciplín jako Všeobecné
znalosti letadel nebo Aerodynamika a mechanika letu)
Operační použití vzdušných sil
Základní teoretické znalosti a postupy použití vzdušných sil v soudobých operacích jako letecká střelba, bojová účinnost
letectva, velení a řízení letectva, taktika letectva atd.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)
Účast na cvičení, laboratorních praktikách a praktických ukázkách, ústní a písemná přezkoušení, seminární práce.
Povinná praxe na leteckých základnách.

Suggestion of final thesis topics
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 2
1/1 5
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 4
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
1/2 2
1/2 4
1/2 3
1/2 3
1/2 2
3. semester
Povinný
2/3 4
2/3 2
2/3 5
2/3 3
2/3 3
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 3
2/4 4
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 3
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 1
3/6 3
3/6 3
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
3/6 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 2
4/7 3
4/7 4
4/7 2
4/7 3
4/7 2
4/7 3
4/7 3
4/7 3
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semester
Povinný
4/8 2
3/4 2
4/8 3
4/8 3
4/8 3
4/8 6
4/8 3
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semester
Povinný
5/9 2
5/9 4
5/9 3
5/9 3
5/9 4
5/9 3
5/9 2
5/9 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 28
5/10 12
5/10 1
5/10 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Together require 305 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury
a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Strojírenské technologie používané ve vojenských
aplikacích; Materiály používané v konstrukci vojenské techniky; Technická mechanika; Metody zabezpečování
spolehlivosti vojenské techniky.
Technologie letového provozu a ŘLP
Základní teoretické znalosti pro řídícího letového provozu pro oblast letového provozu v souladu s požadavkem Odbor
dohledu nad vojenským letectvím sekce dozoru a kontroly MO (ODVL SDK MO) (definovaný obsah disciplín jako
Letecké právo, Uspořádání letového provozu, Technologie ŘLP, Plánování a provádění letu, Lidská výkonnost a
omezení, Meteorologie, Navigace, Provozní postupy, Letecká frazeologie)
Letecká technika a technologie – LP
Základní teoretické znalosti pro odbornost pilota pro oblast letecké techniky a technologie v souladu s požadavkem
Odboru vojenského letectví AČR (definovaný obsah disciplín jako Všeobecné znalosti letadel, Aerodynamika a
mechanika letu nebo Vybavení a systémy ŘLP)
Operační použití vzdušných sil
Základní teoretické znalosti a postupy použití vzdušných sil v soudobých operacích jako letecká střelba, bojová účinnost
letectva , velení a řízení letectva , taktika letectva atd.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)
Účast na cvičení, laboratorních praktikách a praktických ukázkách, ústní a písemná přezkoušení, seminární práce.
Povinná praxe na leteckých základnách VzS a praktický kvalifikační výcvik dle požadavků daných Odborem dohledu
nad vojenským letectvím SDK MO, realizovaný v Letecká škola ŘLP ČR, s.p. (CANI Czech Air Navigation Institute)
v trvání minimálně 11. týdnů v 10. semestru.

Suggestion of final thesis topics
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 2
1/1 5
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 4
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 5
1/2 6
1/2 2
1/2 2
1/2 3
1/2 3
1/2 2
1/2 2
3. semester
Povinný
2/3 4
2/3 5
2/3 3
2/4 2
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
3/4 2
2/4 26
2/4 3
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
3/5 2
3/5 1
3/5 3
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 4
3/6 4
3/6 3
3/6 1
3/6 3
3/6 6
3/6 2
3/6 3
3/6 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 2
4/7 3
4/7 4
4/7 2
4/7 2
4/7 3
4/7 3
4/7 4
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semester
Povinný
4/8 2
2/4 2
4/8 6
2/4 2
2/4 4
2/4 2
4/8 3
4/8 3
2/3 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semester
Povinný
5/9 2
5/9 3
5/9 4
5/9 3
5/9 4
5/9 3
5/9 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 28
5/10 18
5/10 1
5/10 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Together require 310 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury
a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Strojírenské technologie používané ve vojenských
aplikacích; Materiály používané v konstrukci vojenské techniky; Technická mechanika; Metody zabezpečování
spolehlivosti vojenské techniky.
Technologie letového provozu
Základní teoretické znalosti pro odbornost pilota pro oblast letového provozu v souladu
s požadavkem Odboru vojenského letectví AČR (definovaný obsah disciplín jako Letecké právo, Plánování a provádění
letu, Lidská výkonnost a omezení, Meteorologie, Navigace, Provozní postupy a Letecká frazeologie)
Letecká technika a technologie – LP
Základní teoretické znalosti pro odbornost pilota pro oblast letecké techniky a
technologie v souladu s požadavkem Odboru vojenského letectví AČR (definovaný obsah disciplín jako Všeobecné
znalosti letadel nebo Aerodynamika a mechanika letu)
Operační použití vzdušných sil
Základní teoretické znalosti a postupy použití vzdušných sil v soudobých operacích jako
letecká střelba, bojová účinnost letectva, velení a řízení letectva, taktika letectva atd.

Letecký výcvik (1050 hodin / 56 ETCS)
Praktická příprava VP (180 hodin / 6 ETCS)
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)35
Účast na cvičení, laboratorních praktikách a praktických ukázkách, ústní a písemná přezkoušení, seminární práce.
Povinná praxe na leteckých základnách a parašutistický výcvik u VA Vyškov dle požadavků daných Odborem dohledu
nad vojenským letectvím SDK MO, povinné pozemní přípravy a praktický letecký výcvik realizovaný v Centru leteckého
výcviku Pardubice státního podniku LOM Praha.

Suggestion of final thesis topics
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 2
1/1 5
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 4
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
1/2 2
1/2 4
1/2 3
1/2 3
1/2 2
3. semester
Povinný
2/3 4
2/3 2
2/3 5
2/3 3
2/3 3
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 3
2/4 4
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 3
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 1
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 2
3/6 2
3/6 1
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 2
4/7 5
4/7 2
4/7 4
4/7 3
4/7 3
4/7 6
4/7 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semester
Povinný
4/8 2
4/8 5
4/8 5
4/8 6
4/8 3
4/8 5
4/8 3
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semester
Povinný
5/9 2
5/9 6
5/9 5
5/9 2
5/9 2
5/9 5
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 28
5/10 1
5/10 7
5/10 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Together require 306 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Strojírenské technologie používané ve vojenských aplikacích; Materiály používané v konstrukci vojenské techniky; Technická mechanika; Metody zabezpečování
spolehlivosti vojenské techniky.
Munice a balistika
Klasifikace výbušnin, balistika hlavňových a raketových zbraní (vnitřní, přechodová, vnější, koncová), konstrukce a
funkce munice - konstrukce a funkce iniciátorů munice, konstrukce a funkce nábojek, konstrukce a funkce střel.
Hodnocení účinků munice.
Hlavňové a raketové zbraně
Principy a klasifikace střelných zbraní, účinky výstřelu, konstrukce a funkce hlavních konstrukčních uzlů zbraní (hlavně, závěry, pohony, mechanismy zbraní), zatížení zbraně a stabilita při výstřelu, lafetace zbraní (nosné a pružné prvky, mechanizmy lafetace), nabíjecí zařízení děl, pozemní příslušenství raket.
Vojenské optické přístroje a SŘP
Zdroje, šíření a detekce optického záření, bezpečnost používání optických přístrojů, základy geometrické optiky,
hodnocení kvality zobrazení, zpracování obrazové informace, dalekohledové soustavy, optoelektronické zobrazující
přístroje, přístroje nočního vidění, orientační a průzkumné přístroje, úhloměrné a orientační přístroje, zaměřovače,
systémy řízení palby tanků a děl.
Zbrojní služba
Technická a parková služba, struktura a hlavní úkoly zbrojní služby v AČR, zabezpečení a skladování zbraní a munice
u jednotky, konstrukce, funkce, údržba a opravy zavedených ručních a lafetovaných malorážových a dělostřeleckých zbraní, konstrukce, funkce, údržba a opravy přístrojového vybavení zavedených zbraní, konstrukce, funkce a ošetřování zavedené munice, měření parametrů a zkoušení zbraní a munice, management procesů zbrojní služby.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)

Suggestion of final thesis topics
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 2
1/1 5
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 4
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
1/2 2
1/2 4
1/2 3
1/2 3
1/2 2
3. semester
Povinný
2/3 4
2/3 2
2/3 5
2/3 3
2/3 3
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 3
2/4 4
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 3
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 1
3/6 1
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 2
3/6 2
3/6 1
3/6 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 2
4/7 5
4/7 2
4/7 3
4/7 1
4/7 2
4/7 2
4/7 6
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semester
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 6
4/8 3
4/8 3
4/8 2
4/8 7
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semester
Povinný
5/9 2
5/9 5
5/9 5
5/9 2
5/9 8
5/9 8
5/9 1
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 28
5/10 1
5/10 7
5/10 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Together require 306 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury
a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Strojírenské technologie používané ve vojenských
aplikacích; Materiály používané v konstrukci vojenské techniky; Technická mechanika; Metody zabezpečování
spolehlivosti vojenské techniky.
Vojenská infrastruktura
Materiály pro vojenskou infrastrukturu, Nasaditelná infrastruktura dle NATO předpisů, Základny AČR v zahraničních
operacích návrh, výstavba, provoz a rušení. Polní silnice, cesty, letiště a heliporty, Ochrana kritické infrastruktury,
Navrhování ochranných staveb dle STANAG 2280
Teorie a diagnostika konstrukcí
Stavební mechanika, zatížitelnost vojenských konstrukcí, Navrhování vojenských konstrukcí, Diagnostika konstrukcí,
Účinky mimořádných zatížení konstrukcí, Zesilování konstrukcí, Nedestruktivní testování stavu konstrukcí
Všeobecná ženijní podpora
Definice a úloha ženijní podpory, Navrhování a dokumentace ženijních konstrukcí, Plánování a řízení ženijních prací,
Vojenské dopravní stavby, Definice a úloha ženijní podpory jiných druhů vojsk, Polní opevňování, Zatarasování a ničení,
Vojenské dopravní stavby, Překonávání překážek, Vojenské mosty a přepravy.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)
Účast na cvičeních, samostudium, zpracování samostatné práce, ústní a písemná přezkoušení, seminární práce.

Suggestion of final thesis topics
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 2
1/1 5
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 4
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
1/2 2
1/2 4
1/2 3
1/2 3
1/2 2
3. semester
Povinný
2/3 4
2/3 2
2/3 5
2/3 3
2/3 3
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 3
2/4 4
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 3
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 1
3/6 2
3/6 2
3/6 1
3/6 2
3/6 3
3/6 2
3/6 4
3/6 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 6
4/7 1
4/7 3
4/7 5
4/7 3
4/7 6
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semester
Povinný
4/8 2
4/8 7
4/8 6
4/8 7
4/8 3
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semester
Povinný
5/9 2
5/9 5
5/9 5
5/9 6
5/9 3
5/9 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 28
5/10 1
5/10 7
5/10 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Together require 306 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Strojírenské technologie používané ve vojenských aplikacích; Materiály používané v konstrukci vojenské techniky; Technická mechanika; Metody zabezpečování; spolehlivosti vojenské techniky.
Bojové použití protivzdušné obrany
Závěrečná zkouška ověřuje znalosti z bojového použití protivzdušné obrany, tzn. z možností nasazení sil a prostředků PVO (senzorů i efektorů) a jejich použití proti vzdušnému nepříteli. Zjišťuje znalosti taktických zásad a jejich aplikaci na bojovou činnost vzdušných sil. Tyto základní tematické okruhy jsou součástí předmětu: Operační použití protivzdušné obrany, Bojové použití protivzdušné obrany.
Radiolokace a technologie zbraňových systémů
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: principy a metody činnosti radiolokační techniky včetně jejich aplikací na reálně zavedené systémy, specifika radiolokace pro potřeby pozemní PVO, použití radiolokátorů u pozemní PVO, energetické zbraňové systémy, výbušniny a balistika, principy a klasifikace střelných zbraní. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Radiolokace, Radiolokace v PVO, Technologie zbraňových systémů I a II.  
Systémy velení a řízení PVO
Závěrečná zkouška ověřuje znalosti systémů velení a řízení vzdušných sil, používané technologie a principy budování těchto systémů (systémové architektury). Ověřuje také znalosti přímého a procedurálního řízení vzdušných sil v souladu s platnými standardy, pravidly nasazení a schválenými postupy. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou součástí předmětů Technologie systému velení a řízení PVO a Technologie protiletadlových systémů.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)
Účast na cvičení, laboratorních praktikách a praktických ukázkách, ústní a písemná přezkoušení, seminární práce.

Suggestion of final thesis topics
The modeling and simulation means for war gaming of the ground air defense troops.
(Navrhovaná)
Overcoming and elimination of SBAD
(Navrhovaná)
The effector abilities and parameters in small targets guiding and engaging of the SHORAD and V-SHORAD systems
(Navrhovaná)
The small targets detection according to the radar cross section
(Navrhovaná)
The capability development directions of the Czech SBAD in the field of C-RAM
(Navrhovaná)
The application of visualization tools to streamline the training of SBAD operating staff
(Navrhovaná)
The algorithm of SBAD unit and cluster fire control
(Navrhovaná)
The air defense of maneuvering units of ground forces task force
(Navrhovaná)
The concept of implementing defense systems against unmanned aerial vehicles into existing Czech Army structures
(Navrhovaná)
The analysis of a new phenomenon of future armed conflicts - Hypersonic weapons
(Navrhovaná)
The air defense task force war game at object defence
(Navrhovaná)