Military Technologies – Electrical
Study program type long cycle master's
Study form full-time study
Study language czech
Study period 5 years
Ensures Faculty of Military Technology
Conditions of acceptance to study

Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou na předepsaném formuláři. Požadavky na přijímací řízení jsou schvalovány akademickým senátem Fakulty vojenských technologií na příslušný akademický rok.

V rámci přijímacího řízení jsou uchazeči na základě jejich zájmu předurčení pro studium v jednotlivých studijních specializacích. Potvrzení zařazení studenta do studijní specializace je upřesňováno v průběhu 3. semestru studia na základě upřesněného požadavku MO ČR na počty absolventů jednotlivých studijních specializací, zájmu studentů a výsledků, kterých v průběhu studia dosáhli.

Přijímací zkouška standardně zahrnuje:

  • test studijních předpokladů,
  • ověření tělesné zdatnosti uchazeče,
  • test z jazyka anglického.

Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání.

ISCED F 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Electronic Reconnaissance )
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Geographic and Meteorological Intelligence)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Information Technologies)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Communication Technologies)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Air Radio Navigation Systems)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Aircraft – Avionics and Armament)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Radar Technology and Electronic Warfare)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Technology of Anti-Aircraft Defence)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Military Robotics)
Code M1088P060001
M1088P060001 (Electronic Reconnaissance )
M1088P060001 (Geographic and Meteorological Intelligence)
M1088P060001 (Information Technologies)
M1088P060001 (Communication Technologies)
M1088P060001 (Air Radio Navigation Systems)
M1088P060001 (Aircraft – Avionics and Armament)
M1088P060001 (Radar Technology and Electronic Warfare)
M1088P060001 (Technology of Anti-Aircraft Defence)
M1088P060001 (Military Robotics)
Number of NAU verdict NAU-110/2018-14
NAU-110/2018-14 (Electronic Reconnaissance )
NAU-110/2018-14 (Geographic and Meteorological Intelligence)
NAU-110/2018-14 (Information Technologies)
NAU-110/2018-14 (Communication Technologies)
NAU-110/2018-14 (Air Radio Navigation Systems)
NAU-110/2018-14 (Aircraft – Avionics and Armament)
NAU-110/2018-14 (Radar Technology and Electronic Warfare)
NAU-110/2018-14 (Technology of Anti-Aircraft Defence)
NAU-61/2022-11 (Military Robotics)
Acreditated 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Electronic Reconnaissance )
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Geographic and Meteorological Intelligence)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Information Technologies)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Communication Technologies)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Air Radio Navigation Systems)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Aircraft – Avionics and Armament)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Radar Technology and Electronic Warfare)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Technology of Anti-Aircraft Defence)
14. 07. 2022 - 17. 10. 2028 (Military Robotics)
Profile of study program Profesně zaměřený
Academic degree Master
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program plk. gšt. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts YES
Approval date 07. 03. 2018
Education areas

Bezpečnostní obory 47%

Elektrotechnika 53 %

Practise
Perspective

Specialization and curriculum
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 7
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
1/2 2
1/2 4
1/2 3
1/2 2
1/2 3
3. semester
Povinný
2/3 4
2/3 2
2/3 5
2/3 3
2/3 3
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
2/4 2
2/4 5
2/4 2
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
3/6 3
3/6 2
3/6 2
3/6 6
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 3
4/7 6
4/7 2
4/7 4
4/7 3
4/7 2
4/7 4
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semester
Povinný
4/8 6
4/8 3
4/8 2
4/8 2
4/8 6
4/8 4
4/8 3
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semester
Povinný
5/9 3
5/9 4
5/9 2
5/9 5
5/9 6
5/9 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 1
5/10 7
5/10 2
5/10 28
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Together require 302 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Základy elektrotechniky a elektroniky; Analogové a číslicové zpracování signálů; Elektrotechnické součástky používané ve vojenské technice; Principy, metody a postupy elektronických měření.
Radiolokace
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: principy a metody činnosti radiolokační techniky včetně jejich aplikací na reálně zavedené systémy, teorie šíření elektromagnetické energie, charakteristiky základních radiotechnických VF zařízení (teorie antén, mikrovlnných obvodů, atd.) a problematika radiotechnických signálů (matematický popis signálů, jejich charakteristiky, způsoby zpracování., atd.).Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Radiolokace I, VF zařízení, Radiotechnické signály I.7
Operační použití protivzdušné obrany
Závěrečná zkouška ověřuje znalosti z bojového použití protivzdušné obrany, tzn. z možností nasazení sil a prostředků protivzdušné obrany (senzorů i efektorů) a jejich použití proti vzdušnému nepříteli. Zjišťuje znalosti taktických zásad a jejich aplikaci na bojovou činnost vzdušných sil. Tyto základní tematické okruhy jsou součástí předmětu: Operační použití protivzdušné obrany.
Komunikační a informační systémy
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: teorie komunikačních signálů a jejich aplikace do vojenských
komunikačních systémů, principy a metody analýzy komunikačních signálů, algoritmizace úloh ve spojitosti s aplikacemi pro vyhodnocení dat získaných analýzou komunikačních signálů. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Komunikační signály a jejich zpracování, Algoritmizace úloh a informační systémy.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)

Suggestion of final thesis topics
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 7
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
1/2 2
1/2 4
1/2 3
1/2 2
1/2 3
3. semester
Povinný
2/3 4
2/3 2
2/3 5
2/3 3
2/3 3
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
2/4 5
2/4 2
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 3
3/6 3
3/6 3
3/6 3
3/6 2
3/6 3
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 2
4/7 4
4/7 5
4/7 3
4/7 2
4/7 2
4/7 4
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semester
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 4
4/8 5
4/8 4
4/8 3
4/8 3
4/8 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semester
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 4
5/9 4
5/9 5
5/9 2
5/9 3
5/9 3
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 1
5/10 7
5/10 2
5/10 28
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Together require 302 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Základy elektrotechniky a elektroniky; Analogové a číslicové zpracování signálů; Elektrotechnické součástky používané ve vojenské technice; Principy, metody a postupy elektronických měření.
Informační technologie v geografii a meteorologii
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: principy tvorby informačních systémů využívaných v geografii a meteorologii, postupy uložení, správy a využívání dat, metody modelování a simulace s využitím informačních technologií a dat o geografické realitě a atmosféře, vizualizace a publikování dat s využitím informačních technologií. Tyto základní tematické okruhy jsou obsahem předmětu Informační systémy v geografii a meteorologii
Vojenská geografie a meteorologie
Základními tematickými okruhy této části SZZ jsou: popis principů vzniku a utváření krajinné sféry a atmosféry, vliv geografických a meteorologických aspektů na operační prostředí, znalost použití postupů a technologií při geografické a meteorologické podpoře vojsk. Tyto základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů Vojenská geografie a klimatologie, Vojenská meteorologie.
Sběr a analýzy prostorových dat v OS
Základními tematickými okruhy této části SZZ jsou: teorie sběru prostorových dat kontaktními a bezkontaktními metodami, principy zpracování dat a tvorby výstupů využívaných v ozbrojených silách, využití v oblastech geografického a meteorologického zpravodajství (GEOINT, METEOINT), provoz, polní údržba a kalibrace přístrojů pro sběr prostorových dat. Tyto základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů Sběr prostorových dat pro potřeby OS, Geografické a meteorologické zpravodajství, Geografické a hydrometeorologické zabezpečení

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)
Zpracování ročníkových prací v předmětech:
- Geografické a hydrometeorologické zabezpečení (32 hod)
- Informační systémy v geografii a meteorologii (32 hod)

Suggestion of final thesis topics
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 7
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
1/2 2
1/2 4
1/2 3
1/2 2
1/2 3
3. semester
Povinný
2/3 4
2/3 2
2/3 5
2/3 3
2/3 3
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
2/4 2
2/4 5
2/4 2
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 2
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 6
3/6 3
3/6 3
3/6 3
3/6 2
3/6 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 4
4/7 4
4/7 3
4/7 4
4/7 5
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semester
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 4
4/8 4
4/8 4
4/8 3
4/8 6
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semester
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 6
5/9 5
5/9 3
5/9 2
5/9 5
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 1
5/10 7
5/10 2
5/10 28
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Together require 302 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a  vojenské techniky v operacích; Základy elektrotechniky a elektroniky; Analogové a číslicové zpracování signálů; Elektrotechnické součástky používané ve vojenské technice; Principy, metody a postupy elektronických měření.
Vývoj a správa IS
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: Algoritmizace a principy vývoje aplikací, relační databázové systémy, dobývání znalostí z databází, operační systémy, principy a realizace virtualizace, stacionární a mobilní systémy KIS, služby KIS, architektura výpočetního systému, základy assembleru 8086, jednočipové mikropočítače a jejich využití, klasifikace a použití simulačních prostředků. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Vývoj a správa IS, Algoritmizace a programování, Řízení KIS, Architektura výpočetních systémů a simulace.
Integrované sítě
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: Historie a vrstvené modely síťové architektury a protokoly, monitorování a analýza provozu v počítačových sítích, podstata směrování, problematika rozsáhlých sítí,  komunikační vedení, projektování komunikační infrastruktury v objektech, přenosové technologie a technologie transportní sítě v AČR, principy a technologie IP telefonie, služby integrovaných sítí. Provoz a údržba komunikačních a informačních technologií aktuálně používaných v AČR. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Integrované sítě, Úvod do počítačových sítí, IT v ozbrojených silách (celofakultní předmět).
Bezpečnost KIS
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: Legislativa a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti, základní konfigurace síťového prostředí v počítači s ohledem na bezpečnost, bezpečnost VoIP sítí, zajištění bezpečnosti v OTS VŘ, přístupy k zajišťování kybernetické bezpečnosti, bezpečné programování a bezpečnost webových aplikací, základy kryptografie, zajištění fyzické, personální a administrativní bezpečnosti organizace, forenzní analýza mobilních zařízení a sítí. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Bezpečnost KIS, Řízení KIS, Kybernetická bezpečnost (celofakultní předmět).

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha B IV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)

Ročníkové práce v předmětech:
• Vývoj a správa IS  - 7. semestr, zátěž studenta: 40 hodin
• Integrované sítě   - 8. semestr, zátěž studenta: 40 hodin
• Bezpečnost KIS   - 9. semestr, zátěž studenta: 40 hodin

Suggestion of final thesis topics
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 7
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
1/2 2
1/2 4
1/2 3
1/2 2
1/2 3
3. semester
Povinný
2/3 4
2/3 2
2/3 5
2/3 3
2/3 3
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
2/4 2
2/4 5
2/4 2
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
3/6 3
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 4
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 4
4/7 4
4/7 4
4/7 3
4/7 2
4/7 4
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semester
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 4
4/8 4
4/8 4
4/8 6
4/8 3
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semester
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 6
5/9 5
5/9 6
5/9 3
5/9 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 1
5/10 7
5/10 2
5/10 28
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Together require 302 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomového projektu
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a  vojenské techniky v operacích; Základy elektrotechniky a elektroniky; Analogové a číslicové zpracování signálů; Elektrotechnické součástky používané ve vojenské technice; Principy, metody a postupy elektronických měření.
Radiokomunikace
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: šíření rádiových vln, antény a anténní soustavy, zdrojové zpracování signálů, používané modulace, metody zodolnění rádiového přenosu, systémy s rozprostředným spektrem a kmitočtovým skákáním, kanálové kódování, KV radiokomunikační systémy, mobilní radiokomunikační prostředky, družicové prostředky, radioreléové a laserové komunikační prostředky, poolingové, broadcastové a navigační systémy, vojenské mobilní systémy typu CNR, možnosti monitorování a analýzy rádiových signálů. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Radiokomunikace, Teorie informace a kódování.
Integrované sítě
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: Historie a vrstvené modely síťové architektury a protokoly, monitorování a analýza provozu v počítačových sítích, podstata směrování, problematika rozsáhlých sítí,  komunikační vedení, projektování komunikační infrastruktury v objektech, přenosové technologie a technologie transportní sítě v AČR, principy a technologie IP telefonie, služby integrovaných sítí. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Integrované sítě, Úvod do počítačových sítí, IT v ozbrojených silách (celofakultní předmět).
Bezpečnost KIS
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: Legislativa a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti, základní konfigurace síťového prostředí v počítači s ohledem na bezpečnost, bezpečnost VoIP sítí, zajištění bezpečnosti v OTS VŘ, přístupy k zajišťování kybernetické bezpečnosti, bezpečné programování a bezpečnost webových aplikací, základy kryptografie, zajištění fyzické, personální a administrativní bezpečnosti organizace, forenzní analýza mobilních zařízení a sítí. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Bezpečnost KIS, Řízení KIS, Kybernetická bezpečnost (celofakultní předmět).

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)

Ročníkové práce v předmětech:
- Radiokomunikace  - 7. semestr, zátěž studenta: 40 hodin
- Integrované sítě   - 8. semestr, zátěž studenta: 40 hodin
- Bezpečnost KIS   - 9. semestr, zátěž studenta: 40 hodin

Suggestion of final thesis topics
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 7
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
1/2 2
1/2 4
1/2 3
1/2 2
1/2 3
3. semester
Povinný
2/3 4
2/3 2
2/3 5
2/3 3
2/3 3
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
2/4 2
2/4 5
2/4 2
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
3/6 3
3/6 5
3/6 3
3/6 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 6
4/7 6
4/7 3
4/7 3
4/7 4
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semester
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 5
4/8 4
4/8 6
4/8 4
4/8 3
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semester
Povinný
5/9 2
5/9 6
5/9 6
5/9 4
5/9 5
5/9 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 1
5/10 7
5/10 2
5/10 28
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Together require 303 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a  vojenské techniky v operacích; Základy elektrotechniky a elektroniky; Analogové a číslicové zpracování signálů; Elektrotechnické součástky používané ve vojenské technice; Principy, metody a postupy elektronických měření.
Letecké informační systémy
Ověření znalostí z navigačních a zobrazovacích systémů letecké radionavigační služby, druhy navigačních a přehledových informací v civilním a vojenském letectví, znalosti principů činnosti traťových navigačních prostředků a způsoby jejich indikace na palubě letadla, znalosti o zdrojů informací o vzdušné situaci na stanovištích velení a řízení, znalosti komunikačních prostředků LRNS pro leteckou pevnou a pohyblivou službu.
Energetické a přistávací systémy letectva
Ověření znalostí ze systémů napájení stálých a mobilních letišť elektrickou energií, způsoby rozvodu elektrické energie po letišti, systémy zálohy dodávek elektrické energie pro kritické systémy letiště. Znalosti z oblasti systémů pro přiblížení na přistání, přesných a nepřesných, postup návrhu přistávacího systému s využitím standardních radiomajáků popř. s využitím GNSS prostředků.
Inženýrská letecká a radionavigační služba
Právní předpisy v letectví, lidské činitele v letectví, sběr, analýza a ukládání provozních dat v letectví, metody organizace, plánování a řízení leteckých služeb, organizace LRNS v podmínkách vzdušných sil, organizace a zásady provozu a údržby prostředků LRNS, provozní dokumentace prostředků LRNS.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)

Absolvování praktické přípravy na úseku přípravy LRNS VeV-VA Vyškov:
- Kurz a složení zkoušky k odborné způsobilosti Vyhl 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, §5
- Kurz pro práce ve výškách, dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a směrnice ES č. 45/2009

Suggestion of final thesis topics
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 7
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
1/2 2
1/2 4
1/2 3
1/2 2
1/2 3
3. semester
Povinný
2/3 4
2/3 2
2/3 5
2/3 3
2/3 3
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
2/4 2
2/4 5
2/4 2
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
3/6 3
3/6 4
3/6 2
3/6 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 6
4/7 4
4/7 3
4/7 4
4/7 6
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semester
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 6
4/8 4
4/8 4
4/8 4
4/8 3
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semester
Povinný
5/9 2
5/9 4
5/9 6
5/9 6
5/9 5
5/9 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 1
5/10 7
5/10 2
5/10 28
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Together require 301 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a  vojenské techniky v operacích; Základy elektrotechniky a elektroniky; Analogové a číslicové zpracování signálů; Elektrotechnické součástky používané ve vojenské technice; Principy, metody a postupy elektronických měření.
Avionické systémy
Architektury avionických systémů, letecké komunikační systémy a datové spoje, letecké rádiové navigační systémy, přehledové optoelektronické systémy, globální navigační družicové systémy, palubní víceúčelové a meteorologické radiolokátory, přehledové systémy s aktivní odpovědí, systémy vlastní ochrany letadel.
Elektrické a speciální vybavení letadel
Systémy pájení elektrickou energií, elektrické systémy letadel, aerometrické letové přístroje, gyroskopické letové přístroje, navigační přístroje, motorové a drakové přístroje, výšková výstroj letadel, základy automatického řízení letu, systémy zvětšení stability, spolupráce systému automatického řízení letu s palubními systémy.
Inženýrská letecká služba
Právní předpisy v letectví, lidské činitele v letectví, sběr, analýza a ukládání provozních dat v letectví, metody organizace, plánování a řízení leteckých služeb, organizace ILS v podmínkách vzdušných sil, organizace a zásady provozu a údržby vojenské letecké techniky, provozní dokumentace ILS.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)

Absolvování modulu „Postupy údržby“ podle požadavků Odboru dohledu nad vojenským letectvím Ministerstva obrany na vzdělávání pozemního leteckého personálu stanovenými v ČOS 174007 Požadavky na odbornou způsobilost personálu k údržbě vojenské letecké techniky.

Suggestion of final thesis topics
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 7
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
1/2 2
1/2 4
1/2 3
1/2 2
1/2 3
3. semester
Povinný
2/3 4
2/3 2
2/3 5
2/3 3
2/3 3
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
2/4 2
2/4 5
2/4 2
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
3/6 3
3/6 2
3/6 2
3/6 6
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 6
4/7 2
4/7 4
4/7 3
4/7 3
4/7 2
4/7 4
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semester
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 4
4/8 9
4/8 6
4/8 3
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semester
Povinný
5/9 2
5/9 7
5/9 5
5/9 6
5/9 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 1
5/10 7
5/10 2
5/10 28
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Together require 302 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a  vojenské techniky v operacích; Základy elektrotechniky a elektroniky; Analogové a číslicové zpracování signálů; Elektrotechnické součástky používané ve vojenské technice; Principy, metody a postupy elektronických měření.
Radiolokace
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: principy a metody činnosti radiolokační techniky včetně jejich aplikací na reálně zavedené systémy, teorie šíření elektromagnetické energie, charakteristiky základních radiotechnických VF zařízení (teorie antén, mikrovlnných obvodů, atd.) a problematika radiotechnických signálů (matematický popis signálů, jejich charakteristiky, způsoby zpracování., atd.). Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Radiolokace I, VF zařízení, Radiotechnické signály I.
Operační použití protivzdušné obrany
Závěrečná zkouška ověřuje znalosti z bojového použití protivzdušné obrany, tzn. z možností nasazení sil a prostředků PVO (senzorů i efektorů) a jejich použití proti vzdušnému nepříteli. Zjišťuje znalosti taktických zásad a jejich aplikaci na bojovou činnost vzdušných sil. Tyto základní tematické okruhy jsou součástí předmětu: Operační použití protivzdušné obrany.
Systémy elektronického boje
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: principy a metody činnosti systémů elektronického boje (systémy elektronické podpory, elektronického působení – rušení, klamání a elektronické ochrany) včetně jejich aplikací na reálně zavedené systémy, problematika pokročilého zpracování radiotechnických signálů ve vztahu k elektronickému boji, pokročilé technologie radiolokace (radiolokátory SAR, ISAR, HRR, zahorizontální RL, apod.) jako zdroje signálu pro elektronický boj. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Radiolokace II. Radiotechnické signály II, Elektronický boj.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)

Suggestion of final thesis topics
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 7
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
1/2 2
1/2 4
1/2 3
1/2 2
1/2 3
3. semester
Povinný
2/3 4
2/3 2
2/3 5
2/3 3
2/3 3
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
2/4 2
2/4 5
2/4 2
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
3/6 3
3/6 2
3/6 2
3/6 6
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 6
4/7 2
4/7 4
4/7 3
4/7 3
4/7 2
4/7 4
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semester
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 7
4/8 4
4/8 7
4/8 3
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semester
Povinný
5/9 2
5/9 5
5/9 5
5/9 6
5/9 3
5/9 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 1
5/10 7
5/10 2
5/10 28
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Together require 302 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a  vojenské techniky v operacích; Základy elektrotechniky a elektroniky; Analogové a číslicové zpracování signálů; Elektrotechnické součástky používané ve vojenské technice; Principy, metody a postupy elektronických měření.
Bojové použití protivzdušné obrany
Závěrečná zkouška ověřuje znalosti z bojového použití protivzdušné obrany, tzn. z možností nasazení sil a prostředků PVO (senzorů i efektorů) a jejich použití proti vzdušnému nepříteli. Zjišťuje znalosti taktických zásad a jejich aplikaci na bojovou činnost vzdušných sil. Tyto základní tematické okruhy jsou součástí předmětu: Operační použití protivzdušné obrany, Bojové použití protivzdušné obrany.
Radiolokace
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: principy a metody činnosti radiolokační techniky včetně jejich aplikací na reálně zavedené systémy, teorie šíření elektromagnetické energie, charakteristiky základních radiotechnických VF zařízení (teorie antén, mikrovlnných obvodů, atd.) a problematika radiotechnických signálů (matematický popis signálů, jejich charakteristiky, způsoby zpracování., atd.). Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Radiolokace I, VF zařízení, Radiotechnické signály I.  
Systémy velení a řízení PVO
Závěrečná zkouška ověřuje znalosti systémů velení a řízení vzdušných sil, používané technologie a principy budování těchto systémů (systémové architektury). Ověřuje také znalosti přímého a procedurálního řízení vzdušných sil v souladu s platnými standardy, pravidly nasazení a schválenými postupy. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou součástí předmětů Technologie systému velení a řízení PVO a Technologie protiletadlových systémů.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)

Suggestion of final thesis topics
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 7
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
1/2 2
1/2 4
1/2 3
1/2 2
1/2 3
3. semester
Povinný
2/3 4
2/3 2
2/3 5
2/3 3
2/3 3
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
2/4 2
2/4 5
2/4 2
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 2
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 6
3/6 3
3/6 3
3/6 3
3/6 2
3/6 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 2
4/7 4
4/7 2
4/7 4
4/7 3
4/7 2
4/7 2
4/7 4
4/7 5
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semester
Povinný
4/8 6
4/8 2
4/8 2
4/8 2
4/8 4
4/8 3
4/8 2
4/8 6
4/8 2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semester
Povinný
5/9 3
5/9 2
5/9 5
5/9 5
5/9 2
5/9 4
5/9 5
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 1
5/10 7
5/10 2
5/10 28
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Together require 311 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a  vojenské techniky v operacích; Základy elektrotechniky a elektroniky; Analogové a číslicové zpracování signálů; Elektrotechnické součástky používané ve vojenské technice; Principy, metody a postupy elektronických měření.
Vývoj a správa IS

Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: Algoritmizace a principy vývoje aplikací, relační databázové systémy, dobývání znalostí z databází, operační systémy, principy a realizace virtualizace, klasifikace a použití simulačních prostředků. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou zejména obsahem předmětů: Vývoj a správa IS, Algoritmizace a programování

Algoritmizace úloh a informační systémy
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: Algoritmy – Zápis, Sekvence, Větvení, Cykly, Struktury uložení dat, Průchod stavovým prostorem, Operace s vektory a maticemi, Třídící algoritmy; Strukturovaná a nestrukturovaná data a jejich uložení; Příprava dat a vizualizace dat; Datamining – Rozhodovací stromy, Regresní analýza, Neuronové sítě, Shluková analýza; Expertní systémy. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou zejména obsahem předmětu: Algoritmizace úloh a informační systémy a Algoritmizace a programování.  
Vojenská robotika a radiotechnika
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: problematika pokročilého zpracování radiotechnických signálů ve vztahu k elektronickému boji; výpočet funkce neurčitosti základních radiotechnických signálů; složité radiolokační signály; moderní kódy a technologie kódování. Dále pak: Standardizované robotické prvky; Robotické senzory a jejich využití; Kinematika robotů, úlohy kinematiky; Základy konstrukce stacionárních robotů; Úlohy navigace mobilních robotů (MR); Sebelokalizace a mapování - vnitřní, vnější navigace; Základy přenosu a sdílení informace a navigace; Plánování trajektorie MR; Spolupráce člověk - MR, dálkový přenos informace; Kooperující MR; Umělá inteligence v robotice; Netradiční pohony MR; Nasazení robotů a aplikace; Principy vizuální teleprezence; Algoritmizace v robotice; Vojenské robotické aplikace a technologie. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou zejména obsahem předmětů: Radiotechnické signály I a Vojenská robotika.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)

Suggestion of final thesis topics