Jméno, hodnost, tituly Zařazení
Balonová Lucie, Mgr. Ph.D. Katedra molekulární patologie a biologie
Bendlová Hana Oddělení provozu a služeb
Bendlová Martina Oddělení provozu a služeb
Bernardová Marta Katedra epidemiologie
Blažek Pavel, Ing. Ph.D. Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu
Boštík Pavel, prof. MUDr. Ph.D. Katedra epidemiologie
Boštík Pavel, prof. MUDr. Ph.D. Děkanát fakulty vojenského zdravotnictví
Boštíková Vanda, prof. RNDr. Ph.D. Katedra epidemiologie
Boštíková Vanda, prof. RNDr. Ph.D. Děkanát fakulty vojenského zdravotnictví
Brndiar Miroslav, doc. MUDr. CSc. Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
Brunová Michaela Oddělení provozu a služeb
Čápová Eva, Bc. Personální skupina
Černá Jitka Oddělení provozu a služeb
Černý František, Ing. Oddělení provozu a služeb
Čížková Jana, kpt. Ing. Katedra radiobiologie
Dlabková Alžběta, RNDr. Ph.D. Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Dušek Tomáš, mjr. MUDr. Ph.D. Katedra vojenské chirurgie
Dušková Klára, kpt. Mgr. Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství
Etflaišová Petra Oddělení vivária
Fidranský Miroslav Oddělení vědecké práce a grantové politiky
Filipová Alžběta, Mgr. Ph.D. Katedra radiobiologie
Fink Matěj, nprap. Bc. DiS. Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství
Flégl Václav, pplk. Ing. Oddělení plánování a bezpečnosti informací
Floriánová Veronika, Mgr. Oddělení vědecké práce a grantové politiky
Foretová Zdenka Katedra molekulární patologie a biologie
Fusek Josef, prof. MUDr. DrSc. Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu
Gajdošíková Petra Skupina ekonomického zabezpečení
Grigová Dagmar Oddělení plánování a bezpečnosti informací
Hanovcová Irena, RNDr. CSc. Katedra epidemiologie
Hatlapatková Jana, Ing. Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Hercík Kamil, RNDr. Ph.D. Katedra molekulární patologie a biologie
Herman David, Ing. Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Hlaváčková Hana, Mgr. Oddělení vědecké práce a grantové politiky
Hlavsová Jana Oddělení vědecké práce a grantové politiky
Hnilica Miroslav, Ing. Skupina ekonomického zabezpečení
Horáček Jan, plk. gšt. prof. MUDr. Ph.D. Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
Hrabinová Martina, Mgr. Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Hrubanová Radmila Oddělení plánování a bezpečnosti informací
Huková Iva Personální skupina
Humlíček Vojtěch, MUDr. Ph.D. Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu
Chládková Martina Oddělení vivária
Chlíbek Roman, plk. gšt. prof. MUDr. Ph.D. Katedra epidemiologie
Jakl Martin, pplk. MUDr. Ph.D. Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
Janouch Jindřich, JUDr. Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu
Janovská Sylva, Mgr. Ph.D. Katedra epidemiologie
Jebavý Ladislav, prof. MUDr. CSc. Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
Jegrová Tereza Oddělení provozu a služeb
Jiřička Mario Oddělení provozu a služeb
Jošt Petr, Mgr. Ph.D. Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Jun Daniel, plk. doc. PharmDr. Ph.D. Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Junová Lucie, PharmDr. Ph.D. Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Kalousek Štěpán, Mgr. Děkanát fakulty vojenského zdravotnictví
Kassa Jiří, prof. MUDr. CSc. Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Klein Leo, doc. MUDr. CSc. Katedra vojenské chirurgie
Klimentová Jana, PharmDr. Ph.D. Katedra molekulární patologie a biologie
Knapcová Kateřina Skupina ekonomického zabezpečení
Kočí Jaromír, MUDr. Ph.D. Katedra vojenské chirurgie
Komárek Jan, Ing. Děkanát fakulty vojenského zdravotnictví
Komárková Ivana, Mgr. Děkanát fakulty vojenského zdravotnictví
Korábečný Jan, PharmDr. Ph.D. Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Krbálek Lucie Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Kročová Zuzana, plk. gšt. doc. RNDr. Ph.D. Katedra molekulární patologie a biologie
Krutiš Jan, kpt. Bc. Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství
Krutišová Pavla, mjr. MUDr. Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství
Krutišová Pavla, mjr. MUDr. Děkanát fakulty vojenského zdravotnictví
Kubelková Klára, kpt. RNDr. Ph.D. Katedra molekulární patologie a biologie
Kubišová Pavlína, Mgr. Personální skupina
Kučera Tomáš, kpt. Mgr. et Mgr. Ph.D. Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Kupsa Tomáš, mjr. MUDr. Ph.D. Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
Kvasničák Karel, Ing. Oddělení plánování a bezpečnosti informací
Lašák Petr, Mgr. Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
Legerská Kateřina Katedra epidemiologie
Link Marek, Ing. Ph.D. Katedra molekulární patologie a biologie
Lochman Petr, pplk. doc. MUDr. Ph.D. Katedra vojenské chirurgie
Lososová Iveta Oddělení provozu a služeb
Lukšíková Lenka Katedra molekulární patologie a biologie
Mach Miroslav, Ing. Oddělení provozu a služeb
Machačová Iva Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
Malíková Martina Katedra epidemiologie
Malý Ondřej, kpt. MUDr. Katedra vojenské chirurgie
Marek Jan, PharmDr. Ph.D. Katedra epidemiologie
Marková Veronika, Mgr. Skupina ekonomického zabezpečení
Martincová Alena Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Matoušek Radovan, MUDr. Ph.D. Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství
Mervartová Lenka, kpt. Bc. Katedra radiobiologie
Militký Richard Oddělení vivária
Míšková Leona Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu
Míšková Zdena, Mgr. Studijní skupina
Novák Ivo Oddělení provozu a služeb
Nováková Jana Děkanát fakulty vojenského zdravotnictví
Novotný Pavel, kpt. MUDr. Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství
Orctová Nikola, DiS. Oddělení provozu a služeb
Osička Jan, Ing. Oddělení komunikačních a informačních systémů
Páral Jiří, plk. doc. MUDr. Ph.D., MBA Katedra vojenské chirurgie
Pávková Ivona, PharmDr. Ph.D. Katedra molekulární patologie a biologie
Pavlík Vladimír, pplk. doc. MUDr. Ph.D. Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
Pejchal Jaroslav, pplk. doc. MUDr. Ph.D. et Ph.D. Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Peregrinová Jitka Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
Pírková Jitka Děkanát fakulty vojenského zdravotnictví
Plodr Michal, plk. gšt. MUDr. Ph.D., MBA Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství
Plodr Michal, plk. gšt. MUDr. Ph.D., MBA Děkanát fakulty vojenského zdravotnictví
Pohanka Miroslav, pplk. prof. RNDr. Ph.D., DSc. Katedra molekulární patologie a biologie
Pohanka Miroslav, pplk. prof. RNDr. Ph.D., DSc. Děkanát fakulty vojenského zdravotnictví
Potáč Michal, pplk. Ing. Ph.D. Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu
Průchová Šárka Katedra radiobiologie
Púdelka Ľudovít, mjr. MUDr. Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství
Pudík Peter, RSDr. Studijní skupina
Radochová Věra, MVDr. Oddělení vivária
Rohlena Milan, Ing. Studijní skupina
Růžička Milan, pplk. Ing. Ph.D. Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu
Rydrych Jiří Oddělení komunikačních a informačních systémů
Řehulka Pavel, RNDr. Ph.D. Katedra molekulární patologie a biologie
Salabová Irena Oddělení plánování a bezpečnosti informací
Skořepa Pavel, npor. MUDr. Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
Slavík Jaroslav Oddělení vivária
Sleha Radek, Mgr. Ph.D. Katedra epidemiologie
Smetana Jan, pplk. doc. MUDr. Ph.D. Katedra epidemiologie
Smola Petr, kpt. Ing. Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu
Solárová Alena Katedra epidemiologie
Soukup Ondřej, doc. PharmDr. Ph.D. Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Střítecká Hana, Ing. Ph.D., DiS. Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
Stulík Jiří, prof. MUDr. CSc. Katedra molekulární patologie a biologie
Suchánek Zbyněk, mjr. Ing. Bc. Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu
Sůrová Dagmar Oddělení provozu a služeb
Svobodová Ilona Studijní skupina
Sýkorová Eva Oddělení provozu a služeb
Šafka Václav, MUDr. Ph.D. Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
Šáchová Ivana Oddělení vědecké práce a grantové politiky
Šebková Iva, Bc. Oddělení vědecké práce a grantové politiky
Šeško Valeria Katedra molekulární patologie a biologie
Šimek Jan, kpt. MUDr. Katedra vojenské chirurgie
Šinkorová Zuzana, plk. gšt. doc. MVDr. Ph.D. Katedra radiobiologie
Šístková Jitka, Bc. Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství
Škodová Kateřina Katedra radiobiologie
Škrancová Věra Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Šmejkal Karel, pplk. MUDr. Ph.D. Katedra vojenské chirurgie
Špidlová Petra, RNDr. Ph.D. Katedra molekulární patologie a biologie
Špliňo Miroslav, prof. MUDr. DrSc. Katedra epidemiologie
Táncošová Erika Oddělení vivária
Tichý Aleš, pplk. doc. PharmDr. Ph.D. Katedra radiobiologie
Tóthová Iveta Katedra radiobiologie
Vaníčková Marie Oddělení provozu a služeb
Vašek Tomáš, kpt. Ing. Mgr. Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu
Vávrová Helena Oddělení provozu a služeb
Víchová Eva Oddělení komunikačních a informačních systémů
Voplatková Zdeňka, PhDr. Oddělení komunikačních a informačních systémů
Voženílková Kristýna Katedra epidemiologie
Vychytilová Pavlína Katedra epidemiologie
Zahradníčková Jana Katedra vojenské chirurgie
Zedníček Jiří, Ing. Oddělení komunikačních a informačních systémů
Zetochová Dita Oddělení komunikačních a informačních systémů
Ziková Jitka Oddělení komunikačních a informačních systémů
Žáková Jitka, Bc. Katedra molekulární patologie a biologie
Žďára Jaroslav, mjr. PhDr. Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu
Žďárová Karasová Jana, pplk. doc. PharmDr. Ph.D. Katedra toxikologie a vojenské farmacie